CURSUSSEN IN DE KIJKERProeven van hedendaagse dans

3 dinsdagavonden - niveau 0 Gentá

Illustreren, over hoofden en gedachten

3 donderdagavonden Gentá

Muzieklabo i.s.m. Nerdlab

1 namiddag Gentá

EÚn zondag doorwerken met Jennifer Regidor

1 zondag Leuvená

WISPERpro: Dramalessen vanuit bestaande verhalen (inspiratie)

1 dag in de krokusvakantie Gentá

WISPERpro: Beeldende oefeningen vanuit cross-overs met taal, beweging, film en klank (inspiratie)

3 dagen in de paasvakantie Gentá