Blended cursussen: Q&A

(english version below)

De sessies van blended cursussen kunnen verschillende online en offline werkvormen aannemen. Die leggen we bewust pas enkele dagen voor de start definitief vast, om zo flexibel mogelijk te kunnen werken. Maar hoe gaat dat dan juist? En wanneer krijg je meer details over waar en hoe je elke sessie volgt? Het antwoord op jullie vragen over ons blended aanbod vind je op deze pagina. 

/ hoe weet ik waar ik moet zijn in geval van live sessies? 

Als een cursus blended is, dan zie je naast de locatie ook altijd de naam van een stad staan. Zo zijn er cursussen in "Blended Antwerpen", "Blended Leuven" en "Blended Gent". In geval van live sessies, vinden die altijd plaats in die stad. 

/ wanneer krijg je meer details over het hoe en waar van de sessies? 

Ten laatste drie werkdagen voor de start van je cursus krijg je een mail met alle praktische info over de eerste sessie. Als die online doorgaat, bevat de mail een deelnamelink. Als die live doorgaat, bevat die mail het precieze adres van je cursuslocatie. Als je cursus uit meerdere sessies bestaat, houdt de docent je nadien rechtstreeks op de hoogte van het hoe en waar van de volgende bijeenkomsten. 

/ gaat een blended cursus altijd door op Zoom als de maatregelen live bijeenkomsten niet toelaten?

Niet noodzakelijk. Er zijn ook "tussenoplossingen" zoals live bijeenkomsten in kleine groepjes, buiten. En we passen ook andere online werkvormen en platformen toe dan videocall, zoals Whatsapp, Padlet, mail, brief, telefoon ... Meer info vind je telkens onderaan de tekst van je cursus, bij "Zo werken we."

/ gaat een blended cursus altijd live door als de maatregelen dat toelaten?

Neen. De gekozen werkvormen worden deels bepaald door de coronamaatregelen, maar ook door onze goesting om jullie op nieuwe, prikkelende manieren cursus te laten volgen. Een blended cursus gaat dus niet altijd noodzakelijk live wanneer de maatregelen dat toelaten! 

+++

English version:

The sessions of blended courses can consist of different online and offline work formats. To stay flexible in these uncertain times, we define these formats only a few days in advance. But what are these different formats exactly? And when do you receive more details as a participant? You can find all the answers to questions about our blended courses below.

/ how do I know where to go in case of live session? 

A blended course always has a city mentioned next to the "blended" label: there are courses in "Blended Antwerpen", "Blended Leuven" and "Blended Gent". In case of live sessions, this is the city where they take place. 

/ when do I get more detailed information about how and where the sessions take place? 

At least three working days before the start of your course, you get an e-mail with all the practical information about the first session. If the first session is online, this e-mail contains a link. If the first session is live, this e-mail contains the exact location. If your course consists of more than one session, the teacher will inform you directly about how and where the next meetings will go. 

/ does a blended course always use Zoom when live meetings are not allowed? 

Not necessarily. For some blended courses, you still meet live, but outside, in small groups. We also use other online formats and platforms, such as Whatsapp, Padlet, mail, letters, phone calls ... This is mentioned in the course description. 

/ do the sessions of my blended course always take place in real life if this is allowed?

No. The formats are partly determined by what the corona measures allow, but also by our curiousity and enthusiasm to teach you in new, alternative ways. This means that a blended course does not necessarily consist of only live sessions once the measures allow live gatherings!