Welke impact heeft het coronavirus op de werking van WISPER?

English version below

Zolang corona deel uitmaakt van onze werkelijkheid, kan je op deze pagina steeds de meest recente updates terugvinden rond de impact op onze werking.

(laatste update: vrijdag 31 juli 2020 om 15u15)

/ gaan de zomercursussen door? 
/ welke veiligheidsmaatregelen gelden er?
/ ik ben ziek geworden na deelname aan een WISPER-cursus. Wat nu?
/ wat met de cursussen vanaf september? 
/ komen er nog online cursussen? 
/ blijft WISPER bereikbaar?
/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

/ gaan de zomercursussen door? 

De meeste zomercursussen in Gent zijn intussen afgelopen. In Leuven stonden er wel nog zomercursussen gepland t.e.m. 1 augustus. 

N.a.v. de verstrengde maatregelen en stijgende coronacijfers werden op maandag 27 juli de meeste resterende zomercursussen geannuleerd. Een aantal gaat online door, enkele cursussen kunnen wél veilig live doorgaan. Deelnemers werden ten laatste op dinsdag 28 juli telefonisch en via e-mail verwittigd. 

Ging je cursus (live of online) door, maar koos je er zelf voor om je deelname te annuleren, dan kon je kiezen voor een volledige terugbetaling in de vorm van een tegoedbon OF voor een 50% terugbetaling via terugstorting. 

Ging je cursus niet door, dan kreeg je ten laatste op vrijdag 31 juli een mailtje met meer info over de terugbetaling van je cursusgeld

/ wat met de najaarscursussen? 

Intussen kan je ook al een tijdje inschrijven voor alle najaarscursussen die starten vanaf september. We volgen de corona-situatie op de voet en passen de veiligheidsmaatregelen aan naargelang de evoluties de komende maanden. Deze pagina blijft de plek waar we alle laatste updates verzamelen. 

Sowieso blijven we onze geld-terug garantie hanteren: wanneer je ingeschreven bent voor een cursus die niet kan doorgaan omwille van corona, kan je je geld integraal terugkrijgen in de vorm van een tegoedbon die levenslang geldig is op het hele WISPER cursus-aanbod. 

We verlaagden intussen alvast het maximum aantal deelnemers per cursus voor ons najaarsaanbod om de deelnemersgroepen kleiner en veiliger te maken. 

/ welke veiligheidsmaatregelen worden genomen? 

Om ervoor te zorgen dat elke cursus in een fijne sfeer én onder de meest veilige omstandigheden kan verlopen, hebben we uiteraard de nodige voorzorgen en maatregelen genomen. Deze verzamelden we in een korte gids, die een overzicht geeft van alle zaken waar je als deelnemer extra rekening mee dient te houden. 

/ klik HIER voor de veiligheidsgids voor de zomercursussen in juli sinds 27 juli 2020

Aan de basis van deze gids ligt een nauwgezette risico-analyse van onze verschillende cursussen en cursusplekken, een gedetailleerd draaiboek en grondige toetsing aan de coronagids voor onze sector en aan het basisprotocol cultuur

Bedankt om vooraf alles grondig door te lezen en alle richtlijnen in onze gids goed op te volgen!

/ ik ben ziek geworden na deelname aan een WISPER-cursus. Wat nu? 

Als je ziek werd binnen de 14 dagen na deelname aan een WISPER-cursus, geef dan de cursus(sen) waaraan je meedeed door aan Annelies via 0486/18 99 23 (je kan bellen of sms’en). Wij verwittigen dan de andere deelnemers van je groep(en) en starten indien nodig de contact tracing procedure op, waarbij we uiteraard jouw privacy beschermen conform de GDPR-richtlijnen.

/ is WISPER van plan om online cursussen te blijven aanbieden? 

Doordat we het een tijdje noodgedwongen helemaal over een online boeg moesten gooien voor onze cursussen, hebben we ontdekt dat er veel mogelijk is over schermen en internetverbindingen heen. Meer dan we verwacht hadden, eigenlijk. We kregen van jullie ook heel positieve reacties, dus we onderzoeken nu volop de mogelijkheid om ook post-corona een online cursusaanbod te blijven aanbieden, naast onze fysieke cursussen. 

TIP: schrijf in op onze nieuwsbrief om een mail te krijgen telkens we nieuwe cursussen lanceren! 

/ blijft WISPER bereikbaar?

Tot eind juli zijn we bereikbaar op alle weekdagen behalve woensdag via telefoon en e-mail. Augustus = vakantiemaand bij WISPER, maar vanaf 24 augustus zijn we weer op post! 

/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

Zoeken en vloeken, experimenteren en bijstellen: dat was zo’n beetje de samenvatting van onze werking sinds 13 maart 2020. We zagen tientallen cursussen en toonmomenten in rook opgaan. We zochten naar manieren om jullie en elkaar vanop afstand te blijven inspireren. We bedachten een solidair terugbetalingssysteem voor deelnemers, gastdocenten én vaste medewerkers. We stampten inhouden en formats voor online cursussen en presentatiedagen uit de grond. En we hertekenen voortdurend onze plannen voor de komende maanden, in onzekerheid over wat er tegen dan zal kunnen en mogen.

Omdat wij zo’n onverstoorbare doorbijters zijn? Zeker niet. Je moest ons eens bezig zien tijdens het wekelijkse teamoverleg op Zoom. De vragen, twijfels en frustraties vliegen er soms duchtig over en weer. Maar op die wanhoop volgen ook steevast momenten waarop we pingpongen met ideeën, met hernieuwde moed nóg andere mogelijkheden en pistes onderzoeken en elkaar weer mentaal overeind hijsen.

Waarom doen we dat? Waarom leggen we de boel niet gewoon plat tot we alles weer “normaal” kunnen hervatten? Waarom engageren we ons om onze gastdocenten te compenseren voor geannuleerde cursussen? Waarom kiezen we tijdens online cursussen voor intensieve interactie in kleine groepjes terwijl we er ons ook vanaf zouden kunnen maken met massa-webinars? Waarom pompen we al die moeite in het organiseren van wellicht verlieslatende zomercursussen?

Omdat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven nu we gedwongen worden om heel onze werking te herdenken. Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering ook de afgelopen weken voortdurend bevestigd zagen in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Om diezelfde reden stellen gezelschappen, artiesten en cultuurhuizen hun voorstellingen online ter beschikking, hangt het straatbeeld vol quarantekeningen, zenden muzikanten gul hun huiskamerconcerten uit en ga zo maar door. Juist in crisistijden draait de culturele sector op volle toeren. Omdat we nu eenmaal niet gedreven worden door economisch denken, maar door het engagement om mensen te verbinden, te inspireren en uit te dagen om anders te kijken en denken.  

We gaan wreed content zijn wanneer we jullie terug in levende lijve, zonder restricties, mogen verbinden door en voor kunst. Maar tot dan blijven we evengoed gaan. Vloekend, zoekend, en meer dan ooit gedreven door de power van kunsteducatie.

+++

English version:

On this page, you can always find the latest updates on the impact of the corona crisis on our organization and the consequences for our activities. 

Do you still have questions? Do not hesitate to contact us!

(latest update: Friday 31th of July 2020 at 15h15)

/ will the summer courses still take place?
/ what about the courses in the fall?
/ which safety measurements will apply?
/ I became ill after participating at a WIPSER course. What should I do? 
/ will there be more online courses in the future?
/ can I still contact WISPER? 

/ will the summer courses in Ghent and Leuven still take place?

Most of our summer courses Ghent are over by now. In Leuven there were still summer courses planned until August 1st. 

On Monday 27th of July we decided to cancel most of the remaining summer courses in response to the new corona numbers and the new safety measurements. A few courses will be held online and some can still take place "live" in a safe way. All participants will receive a personal phone call and e-mail about this by Tuesday 28th of July. 

In case your course still takes place (live or online) but you decide to cancel yourself, you can choose between a 100% refund (as a gift voucher) and a 50% refund (via bank transfer). 

If your course was cancelled, you will receive an e-mail on Friday 31st of July the latest with more information about the refund of your subscription fee.

/ how about the courses in the fall?

Since a few weeks, it is also possible to register online for our courses starting in the fall! We will follow the corona situation closely and adapt the safety measures as the situation evolves. Please always check this page for the latest updates. 

Our money-back-guarantee still applies: if you are registered for a course that is cancelled because of corona, you get a full refund in the form of a gift voucher for all WISPER courses (no expiration date). 

We also lowered the maximum number of participants per course to make the groups smaller and more safe.

/ which safety measurements will apply?

To make sure safety is guaranteed during all courses, we have assembled a safety script, taking into account a detailed risk analysis, the official corona guide for our sector and the basic culture protocol that was approved by Jan Jambon.

We ask all participants to thoroughly read our SAFETY GUIDE in advance and to respect the guidelines at all times. 

/ I became ill after participating at a WISPER course. What should I do?

If you get sick within 14 days after participating at a WISPER course, please send a text message or call 0486/18 99 23 to Annelies with the course(s) you took. We will notify the other participants from your group(s) and will start the contact tracing procedure if necessary. Of course, we will protect your privacy conform the GDPR-guidelines.

/ will there be more online courses in the future?

For a while, we had no choice but to organize all of our courses online. During that time, we found out that over screens and internet connections, a lot can happen. We also received tons of enthusiastic reactions about these online courses, so right now, we are looking into the possibility to offer more online courses. 

TIP: subscribe to our newsletter to receive an e-mail each time new coures are available for subscription!

/ can I still reach WISPER?

You can still reach us every weekday except Wednesdays by phone or e-mail until the end of July. August = vacation month for WISPER, but as from August 24th, you can expect an answer to your e-mails and you can reach us again by phone.