Welke impact heeft het coronavirus op de werking van WISPER?

English version below

Op deze pagina kan je steeds de meest recente updates terugvinden rond de impact van corona op onze werking.

(laatste update: dinsdag 27 oktober 2020 om 16u06)

/ gaan de cursussen gewoon door? 
/ ik ben ziek geworden na deelname aan een WISPER-cursus. Wat moet ik doen?

/ wat met de terugbetaling van cursussen die geannuleerd werden door corona?
/ komen er online cursussen in het aanbod? 

/ blijft WISPER bereikbaar?
/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona
 

/ gaan de cursussen gewoon door? 

De afgelopen dagen hebben we heel wat updates en mails de wereld in gestuurd. De veranderingen kwamen aan zo’n vaart op ons af dat de puzzel om zoveel mogelijk cursussen te redden, steeds ingewikkelder werd.
 
Tegelijk raakten we steeds meer gewrongen in de situatie. We voelden de nood aan onze cursussen, aan samen kunst beleven, elke dag groter worden. Anderzijds is het juist dat gegeven “samen” dat nu dag na dag meer onder druk komt te staan, zelfs in een context waarvoor we er alles aan gedaan hebben om ze veilig te maken.
 
Al een tijdje worden we als team heen en weer geslingerd tussen die twee posities, vanmorgen hebben we met z’n allen de knoop doorgehakt op de Zoom: WISPER annuleert alle fysieke sessies t/m eind december. 
 
We zijn al volop beginnen nadenken over een zinvolle alternatieve opvolging. En ook over hoe we in januari de draad weer kunnen oppikken. We vergeten jullie dus zeker niet. Geef ons even de tijd om het geknetter in ons brein te kanaliseren en je hoort snel weer van ons!

/ ik ben ziek geworden na deelname aan een WISPER-cursus. Wat nu? 

Als je ziek werd binnen de 14 dagen na deelname aan een WISPER-cursus, geef dan de cursus(sen) waaraan je meedeed door aan saskia@wisper.be (cursussen in Leuven) of sophie@wisper.be (cursussen in Gent en Antwerpen). Wij verwittigen dan de andere deelnemers van je groep(en) en starten indien nodig de contact tracing procedure op, waarbij we uiteraard jouw privacy beschermen conform de GDPR-richtlijnen.

/ wat als je cursus geannuleerd werd door corona?

Wanneer je ingeschreven was voor een cursus die niet kon doorgaan omwille van corona, kan je je geld voor de geannuleerde sessies integraal terugkrijgen.

In de loop van de maand november ontvang je van ons een mailtje om je terugbetalingsvoorkeur door te geven. Standaard terugbetaling verloopt via een tegoedbon die twee jaar lang geldig is op het hele WISPER cursus-aanbod, maar wie liever een terugbetaling via overschrijving heeft, kan dat op dat moment altijd doorgeven! 

Ook als je cursus omwille van corona halverwege online wordt verdergezet, ben je uiteraard niet verplicht om verder te blijven deelnemen. Ook in dat geval kan je je cursusgeld voor de resterende sessies recuperen als WISPER-tegoed of via een terugbetaling. 

/ komen er nog meer online cursussen?

We onderzoeken volop de mogelijkheid om de online cursussen een permanentere plek in ons aanbod te geven en voor welke geannuleerde cursussen een online verderzetting mogelijk is. Dat is al zeker het geval bij de meeste literatuurcursussen. Wordt vervolgd! 

TIP: schrijf in op onze nieuwsbrief om een mail te krijgen telkens we nieuwe cursussen lanceren! 

/ blijft WISPER bereikbaar?

Je kan ons nog steeds elke weekdag bereiken via telefoon en e-mail! Fysiek langskomen op kantoor is even niet mogelijk omdat het team weer maximaal thuiswerkt. 

/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

Wij geloven keihard dat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven sinds we gedwongen worden om voortdurend heel onze werking te herdenken, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering de afgelopen maanden voortdurend bevestigd zagen in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Sinds maart 2020 leveren we een constante zoektocht. Naar alternatieve cursus- en presentatievormen. Naar de balans tussen strakke veiligheidsmaatregelen en een inspirerende, stimulerende leeromgeving tijdens onze cursussen. Naar manieren om elkaar als team te blijven ondersteunen en opvangen. Naar oplossingen om jullie duidelijke informatie te blijven bieden in een context die getekend wordt door onzekerheid over de toekomst. 

Lukt dat allemaal vlekkeloos? Verre van. Maar we voelen ons gedragen door jullie hartverwarmende steun en geduld, en door al het schone en verrassende dat we alsnog zien gebeuren. En we beloven jullie in ruil om nooit onze zoektocht naar een waardevol WISPER voor iedereen te staken! 

​Op maandag 17 september verscheen ons opiniestuk over solidariteit in Knack Focus. Daarmee hopen we - aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode - de aandacht te vestigen op de cruciale rol die de sociaal-culturele sector speelt in onze samenleving. Voor, tijdens én na corona.   

+++

English version:

On this page, you can always find the latest updates on the impact of the corona crisis on our organization and the consequences for our activities. 

Do you still have questions? Do not hesitate to contact us!

(latest update: Monday 26th of October 2020 at 15h43)

/ do the courses still take place?

/ I am (a little) sick. Can I still come to a course?
/ I became ill after participating at a WIPSER course. What should I do? 

/ do I get a refund when my course was cancelled?

/ will there be more online courses in the future?
/ can I still contact WISPER? 
 

/ do the courses still take place? 

No: on Tuesday 27th of October, we decided to cancel all live courses until the end of December 2020. 

/ I became ill after participating at a WISPER course. What should I do?

If you get sick within 14 days after participating at a WISPER course, please contact saskia@wisper.be (for courses in Leuven) or sophie@wisper.be (for courses in Antwerp and Ghent). We will notify the other participants from your group(s) and will start the contact tracing procedure if necessary. Of course, we will protect your privacy conform the GDPR-guidelines.

/ do I get a refund if my course is cancelled because of corona?

Our money-back-guarantee still applies: if you are registered for a course that is (partly) cancelled because of corona, you get a refund.

In the course of November, we will send you an e-mail to ask about your refund preferences. Standard refund is via a gift voucher (valid 2 years on all WISPER-courses) but if you prefer a refund by bank transfer, this is of course possible too!

The same goes for courses that started live, but continue online because of corona developments. If you choose to stop participating at that point, you can also get a refund for the remaining sessions. 

/ will there be more online courses in the future?

We are looking into the possibility to offer more online courses. 

TIP: subscribe to our newsletter to receive an e-mail each time new coures are available for subscription!

/ can I still reach WISPER?

You can still reach us every weekday by phone or e-mail. Stopping by at our office is not possible right now because our team is working from home as much as possible.