Welke impact heeft het coronavirus op de werking van WISPER?

English version below

WISPER volgt de situatie rond het coronavirus nauwgezet op. Op deze pagina vind je steeds de meest recente updates rond de maatregelen die we zelf treffen voor onze werking. 

(laatste update: woensdag 25 maart 2020 om 15u25)

In lijn met de verstrengde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in ons land, worden alle cursussen en toonmomenten t/m 19 april opgeschort. De zomercursussen in Gent en Leuven kwamen een week later online dan gepland, maar inschrijven voor het nieuwe seizoen is intussen mogelijk. We versoepelen ook de annulatieregeling voor onze buitenlandcursussen. 

Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen:

/ hoe gaat het verder met de opgeschorte cursussen?
/ wat gebeurt er met de inschrijvingsgelden?
/ hoe zit het met de inschrijvingen voor de zomercursussen in Gent, Leuven en het buitenland?
/ wat als de corona-maatregelen verlengd worden tot in de zomer?
/ blijft WISPER bereikbaar?
/ moet ik nu helemaal op mijn kin kloppen op artistiek vlak?


/ hoe gaat het verder met de opgeschorte cursussen?

Het aantal getroffen cursussen loopt op: het is administratief en organisatorisch niet haalbaar is om deze allemaal te herplannen. Cursussen die eindigen vóór 20 april, worden dan ook definitief geannuleerd. Over de cursussen die doorlopen na 20 april, wordt later een beslissing genomen in lijn met het verdere verloop van de corona-crisis.  


/ wat gebeurt er met de inschrijvingsgelden?

Voor veel van onze gastdocenten betekent het annuleren van hun geplande cursus(sen) een serieus verlies van inkomen. Daarom engageert WISPER zich ertoe om hen ook voor de geannuleerde sessies maximaal te vergoeden.

Cursisten die dat willen (en daar zelf de ademruimte voor hebben, we verplichten uiteraard niemand!), kunnen ons daarbij helpen. Ten laatste op 10 april zal elke deelnemer van WISPER een mailtje ontvangen met een aantal keuzemogelijkheden:

 • volledige terugbetaling van de geannuleerde sessies via terugstorting
 • volledige terugbetaling van de geannuleerde sessies via een WISPER tegoedbon
 • (gedeeltelijke) kwijtschelding van het cursusgeld voor de geannuleerde sessies


/ hoe zit het met de inschrijvingen voor de zomercursussen in Gent, Leuven en het buitenland?

Inschrijven voor onze zomercursussen in Gent en Leuven kan vanaf nu! De verzending van de papieren zomerbrochures blijft on hold staan - abonnees kunnen hun exemplaar in de bus verwachten na afloop van de corona-crisis.


/ wat als de corona-maatregelen verlengd worden tot in de zomer?

Als ook onze zomercursussen in juli afgelast zouden moeten worden omwille van corona, dan kan iedereen die al inschreef, zijn cursusgeld integraal terugkrijgen. Ook versoepelen we onze annulatieregeling voor de vakantiecursussen: tot 30 dagen voor de start van de cursus kan je kosteloos annuleren. Laat corona je dus niet tegenhouden om wilde zomerplannen te maken!


/ blijft WISPER bereikbaar?

We blijven op weekdagen behalve woensdag bereikbaar via telefoon en e-mail. Contacteer ons in deze periode van thuiswerken liefst via mail: saskia@wisper.be voor cursussen in Leuven en Dworp & sophie@wisper.be voor cursussen in Gent en Antwerpen. 


Moet ik nu helemaal op mijn kin kloppen op artistiek vlak?

Neen! We zijn vollen bak aan het brainstormen over manieren om jullie digitaal te blijven inspireren. Wordt vervolgd! 

Bedankt voor jullie begrip en geduld in deze uitzonderlijke situatie! 

 +++

English version:

WISPER follows the corona situation closely. On this page, you can find the latest updates on the safety measures we take for our own organization.

(latest update: Wednesday 25th of March, 16h25)

To stop the spreading of the corona virus in our country, all WISPER courses until the 19th of April are suspended. Our summer courses in Ghent and Leuven were launched a week later than planned but are online and open for subscriptions now. Additionally, we adapted our cancellation conditions when it comes to courses abroad with overnight stay. 

Below, you can find the answers to some frequently asked questions:

/ what's next for the suspended courses?
/ what about the subscription fees?
/ what about the subscriptions for the summer courses?
/ what if the measurements against corona are prolonged until July?

/ can I still reach WISPER?
/ does this mean no artistic input at all? 


  What's next for the suspended courses?

  There are so many affected courses that it is not possible to reschedule them. All courses that end before April 20th are therefore definitely cancelled. About the courses that continue after that date, a decision will be made later on, in line with the further development of the corona crisis. 


  What about the subscription fees?

  For many of our teachers, the cancelling of the scheduled courses means a serious loss of income. That is why WISPER commits to compensate them as much as possible for all the cancelled sessions. There is absolutely no obligation, but you can help us with that. Each participant of the affected courses will receive an e-mail from WISPER before April 11th with these options:

  • full refund of the cancelled sessions by bank transfer
  • full refund of the cancelled sessions in the form of a WISPER gift voucher
  • (partial) quittance of the subscription fee for the cancelled sessions


  What about the subscriptions for the summer courses?

  Our summer courses in Ghent en Leuven are open for subscription. The mailing of our summer magazine stays on hold though - subscribers can expect their copy in the mail after the corona crisis. 


  What if the measurements against corona are prolonged until July?

  Should we have to cancel our summer courses because of corona, subscribers can fully reclaim their subscription fee. We also adapted our cancellation conditions when it comes to our vacation courses abroad: cancelling with full refund stays possible until 30 days before the start of the course. 


  Can I still reach WISPER?

  You can still reach us every weekday except Wednesdays by phone or e-mail. During this period of homeworking, we prefer e-mail though: saskia@wisper.be about the courses in Leuven and Dworp & sophie@wisper.be about the courses in Ghent and Antwerp. 


  Does this mean no artistic input at all?

  Definitely not! Our team is brainstorming about digital ways to keep you inspired. To be continued!

  Thanks to everyone for their understanding and patience in these exceptional times!