De verschillende cursuslocaties op DOK Noord (Gent)

(English version below.)

WISPER Gent heeft een eigen stek op DOK Noord. Daar vind je ons vast kantoor, literatuurlokaal, muziekstudio, theaterzaal en beeldatelier. Daarnaast gaan er ook WISPER-cursussen door in De Expeditie, Doxtudio en Danspunt (de vier locaties worden aangegeven met gele sterren op de kaart hieronder). 

Is het de eerste keer dat je op één van deze plekken komt? Kom dan goed op voorhand en lees vooraf de richtlijnen hieronder. Je loopt makkelijk verloren op deze site!

HOE KOM JE OP DOK NOORD?

TE VOET OF MET DE FIETS
Er zijn twee manieren om op de site te komen: via de Sint-Salvatorstraat (ingang aan grote metalen hek aan straatkant) of via de Ring (ingang via Groene Poort onder Delhaize-bord). De meeste cursuslocaties liggen het dichtst bij de ingang aan de Sint-Salvatorstraat - enkel Doxtudio ligt dichter bij de ingang aan de Ring. Aan de Sint-Salvatorstraat is een fietsers- en voetgangersdoorgang ter hoogte van het grote metalen hek. Er zijn 75 overdekte fietsenstallingen voorzien op het terrein, in de doorgang tussen De Expeditie en Danspunt (waar ook onze hoofdstek zich bevindt). 

MET HET OPENBAAR VERVOER
Tram 4 (Gent UZ - Ledeberg - Stelplaats) rijdt tussen station Gent-Sint-Pieters en halte Tolpoort (op 200 meter wandelen van de ingang van Dok Noord aan de Sint-Salvatorstraat). 

Vanaf station Gent-Dampoort kan je te voet komen (20 min. wandelen) of bus 6 (richting Gent Watersportbaan - Mariakerke Post) nemen tot Gent Muidebrug. Vandaar is het nog 5 minuutjes wandelen naar Dok Noord. Kijk op www.delijn.be voor de dienstregelingen!

MET DE AUTO
Neem vanuit Antwerpen-Kortrijk (E17) of Brussel-Oostende (E40) de afrit Gent-Centrum en volg "Alle Richtingen". Ga rechtsaf aan de verkeerslichten en volg de R40 richting Gent-Dampoort/Eeklo. Aan het Oktrooiplein (rond punt aan station Gent-Dampoort) rijd je verder richting Eeklo (3e afrit). Na 1,2 km kom je via het Stapelplein op Dok Noord. Volg verder de R40 en neem de bocht van 90° naar links. Iets voor de verkeerslichten kun je linksaf slaan in de Sassevaartstraat (straat parallel aan de R40).

De inrit van de parking bevindt zich na 150 meter aan de rechterkant van de straat. Neem in de parking de uitgang Carelsplein. Vandaaruit is het 100 meter wandelen naar De Expeditie (gebouw F).
Opgelet: parking rondom de site is eveneens betalend (ook 's avonds). Houd hier dus zeker rekening mee om een boete te vermijden! 

DE CURSUSLOCATIES ZELF

WISPER GENT (LITERATUURLOKAAL, MUZIEKSTUDIO, THEATERZAAL, BEELDATELIER) 
Ons Gentse uitvalsbasis op Dok Noord 4D bevindt zich in de doorgang tussen De Expeditie en Danspunt. Als je vóór de Expeditie staat met je rug naar Hal 16, ligt de doorgang aan je rechterkant (je herkent hem aan de vele fietsenrekken). De ingang is tegenover Café Way. Je kan ook de blauwe pijlen richting 4D volgen. 

DE EXPEDITIE
De Expeditie zit in gebouw F op het plein tegenover Hal 16. Daarbinnen vind je de repetitieruimte van Victoria Deluxe op de eerste verdieping en de vergaderzaal op de tweede verdieping. Indien nodig kan je het beneden bij het Circuscentrum navragen.

DOXTUDIO
Als je de site binnenkomt langs de kant van het water, loop je de overdekte gang door tot je voor het eerste open plein komt (met enkele bars in het midden). Neem de trap of roltrap aan je rechterkant: DOXTUDIO vind je op het eerste verdiep in het shoppingcentrum Dok Noord, meteen aan de trap. 

DANSPUNT
De studio's van Danspunt bevinden zich in het gebouw op Dok Noord het dichtst bij de Sint-Salvatorstraat. De ingang zit om de hoek tegenover de ronde containers (zie kaart). 

 

English version:

WISPER Gent has its own spaces at DOK Noord. Here, you will find our offices, writing room (literatuurlokaal), music studio (muziekstudio), theater (theaterzaal) & visual arts workplace (beeldatelier). Other WISPER-courses take place at De Expeditie, De Expeditie, Doxtudio and Danspunt. (All four locations are marked with yellow stars on the map below). 

Is it the first time you take a course at one of these locations? Please take the time to read the guidelines below because it's easy to get lost in this area! 

HOW TO REACH DOK NOORD

WALKING OR BY BIKE 
You can access the site in two ways: through the entrance at Sint-Salvatorstraat (enter at the big metal fence on the street side) or through the entrance at the ring road (entrance through green gate below Delhaize-sign). Most course locations are located near the entrance at Sint-Salvatorstraat - only Doxtudio is closer to the ring road entrance. At the Sint-Salvatorstraat entrance, there is a passage for pedestrians and cyclists just next to the metal fence. There are 75 bicycle parking spaces on the site, in the passage between De Expeditie and Danspunt (where you will find our main "basecamp" as well). 

BY PUBLIC TRANSPORT
Tram 4 (Gent UZ - Ledeberg - Stelplaats) connects the train station Gent-Sint-Pieters and the stop Tolpoort (at a 200 meter walk from the Dok Noord entrance at Sint-Salvatorstraat). 

From the Gent-Dampoort train station you can either walk (20 minutes) or take bus 6 (direction Gent Watersportbaan - Mariakerke Post) until the stop Gent Muidebrug. From there, it is a 5 minute walk to Dok Noord. Check www.delijn.be for the timetables! 

BY CAR
Coming from Antwerpen-Kortrijk (E17) or from Brussel-Oostende (E40), take the exit Gent-Centrum and follow the sign "Alle Richtingen". Take a right at the traffic lights and follow the R40 in the direction of Gent-Dampoort-Eeklo. At the Oktrooiplein (roundabout at Gent-Dampoort train station) you continue in the direction of Eeklo (third exit). After 1,2 km you reach Dok Noord via Stapelplein. Follow the R40 further along and take a 90° turn to the left. Just before the traffic lights, you can turn left to the Sassevaartstraat. 

The entrance of the parking is located at 150 meter on your right. To leave the parking, take the exit Carelsplein. From there, it is a 100 meter walk to De Expeditie (building F). 
Careful: you also have to pay for parking around the site (even at night). Take this into account to avoid a fine!
 

THE COURSE LOCATIONS

WISPER GENT (LITERATUURLOKAAL, MUZIEKSTUDIO, THEATERZAAL, BEELDATELIER) 
Our main "basecamp" on Dok Noord 4D is located in the passage between De Expeditie and Danspunt. When you're standing in front of De Expeditie with your back towards Hal 16, the passage is on your right (it's the one with the many bicycle parking spots). The entrance is opposite from café Way. You can also follow the signalisation towards 4D. 

DE EXPEDITIE
De Expeditie is located in building F at the square opposite from Hal 16. Inside you will find the rehearsal spaces of Victoria Deluxe (first floor) and the meeting room (second floor). If needed, you can ask directions on the ground floor at Circuscentrum.

DOXTUDIO 
If you enter the Dok Noord site from the ring road side, you walk the roofed passage until you reach the open square. Take the stairs or the escalator on your right: DOXTUDIO is at the first floor in the shopping center, right next to the stairs. 

DANSPUNT
The Danspunt studio's are in the building closest to Sint-Salvatorstraat. The entrance is around the corner opposite from the round waste containers (see map).