Frequently Asked Questions

English version below

Op deze pagina kan je steeds de meest recente updates terugvinden rond de impact van corona op onze werking.

(laatste update: vrijdag 26 februari 2021)

/ gaan er op dit moment live cursussen door? 
/ hoe werkt het systeem van de hybride voorjaarsprogrammatie?
/ wat zijn de plannen voor de zomer van 2021? 

/ wanneer weet je zeker of en hoe je cursus zal starten? 
/ wat als je nog nooit met Zoom hebt gewerkt of weerstand voelt bij cursus volgen vanachter een scherm?
/ kan het type van een cursus (live, online of blended) nog wijzigen i.f.v. de maatregelen? 
/ wat betekent het als er een "echte" locatie bij mijn blended cursus staat?

/ wat als je cursus geannuleerd wordt?
/ wat als je zelf je inschrijving wil annuleren? 

/ blijft WISPER bereikbaar?
/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona
 

/ gaan er op dit moment nog live cursussen door? 

Momenteel gaan er geen live cursussen door (*). Het is nog niet duidelijk wanneer daar verandering in zal komen, maar wij besloten zelf alvast om alle geplande LIVE sessies t/m 3 april te annuleren. Dat betekent ook dat de sessies van de BLENDED cursussen tot deze datum al zeker online zullen plaatsvinden. 

*voor activiteiten met deelnemers die om fysieke, psychische, sociale en/of financiële redenen niet kunnen deelnemen aan reguliere cursussen, wordt in het Ministerieel Besluit een uitzondering gemaakt omdat deze onder welzijnsgericht socio-cultureel werk vallen en de bijstand van kwetsbare personen als een essentiële dienstverlening geldt. Ons sociaal beeldatelier in Gent en De FactorY in Leuven kunnen dus verdergezet worden. Uiteraard nemen we daarbij alle nodige maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

​/ hoe werkt het hybride voorjaarsaanbod? 

Om zo flexibel mogelijk te kunnen blijven werken in deze onvoorspelbare tijden, hebben we onze voorjaarsprogrammatie opgebouwd uit drie verschillende types cursussen:

- LIVE cursussen die integraal doorgaan in een fysieke lesomgeving
- ONLINE cursussen die integraal doorgaan in een virtuele lesomgeving
- BLENDED cursussen die doorgaan in een flexibele lesomgeving, met sessies die verschillende online en offline vormen kunnen aannemen

Meer info over die verschillende types vind je hier. Om bovendien kort op de bal te kunnen spelen, lanceren we die cursussen niet allemaal tegelijk, maar in drie keer:

- vanaf half januari kan je inschrijven voor de cursussen die starten in februari-maart 2021
- vanaf half maart kan je inschrijven voor de cursussen die starten in april-mei 2021
- vanaf half mei kan je inschrijven voor de cursussen die starten in juni-juli 2021

/ wanneer weet je zeker of en hoe je cursus zal starten? 

Ten laatste drie werkdagen voor de start van je cursus krijg je van ons een mail met alle praktische info over de eerste sessie. Ook als je cursus niet kan doorgaan (omwille van corona of omwille van onvoldoende inschrijvingen), krijg je dat ten laatste op dat moment te horen. 

/ kan het type van een cursus (live, online of blended) nog wijzigen i.f.v. de maatregelen? 

Neen. Een ONLINE cursus gaat integraal online door, ook als de maatregelen het toelaten om live samen te komen. Een LIVE cursus die niet kan doorgaan omwille van de maatregelen, wordt geannuleerd.

De lesomgeving van de BLENDED cursussen is bij voorbaat flexibel, d.w.z. dat de sessies verschillende online en offline werkvormen kunnen aannemen. Die werkvormen worden deels bepaald door de coronamaatregelen, maar ook door onze goesting om jullie op nieuwe, prikkelende manieren cursus te laten volgen. Een blended cursus gaat dus niet altijd noodzakelijk live wanneer de maatregelen dat toelaten! 

/ wat betekent het als er een "echte" locatie bij mijn blended cursus staat?

De locatie van onze blended cursussen kan wisselen van sessie tot sessie, afhankelijk van de coronamaatregelen maar ook van de werkvormen die de docent hanteert. Als er een fysieke locatie bij je blended cursus staat, is dat de plek waar je moet zijn in geval van live sessies. Die zullen er echter ten vroegste zijn vanaf 4 april (zie hierboven). 

Een paar dagen voor de start van je blended cursus krijg je sowieso nog een mail met meer details over waar en hoe je de eerste sessie volgt. Info over de rest van de sessies krijg je tijdens de cursus rechtstreeks van de docent. 

/ wat zijn de plannen voor de zomer van 2021? 

Wij blijven dromen en hopen. Je kan dus nu al onze vakantiecursussen in binnen- en buitenland tijdens de periode juli-augustus 2021 ontdekken én inschrijven!

De kortere zomercursussen in Leuven en Gent lanceren we pas later, vermoedelijk in de loop van de maand mei (zie hierboven). 

/ wat als je cursus geannuleerd wordt door WISPER?

Onze geld-terug-garantie blijft altijd gelden: wanneer je ingeschreven bent voor een LIVE cursus die niet kan doorgaan of halverwege gestopt moet worden omwille van corona, dan storten we het inschrijvingsgeld voor de geannuleerde sessies integraal terug op je rekening. 

De ONLINE en BLENDED cursussen gaan - op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn - sowieso door, onafhankelijk van de coronamaatregelen. 

/ wat als je zelf je inschrijving annuleert? 

In dat geval zijn onze standaard annulatievoorwaarden van toepassing. 

/ blijft WISPER bereikbaar?

Je kan ons nog steeds elke weekdag bereiken via telefoon en e-mail! Fysiek langskomen op kantoor is even niet mogelijk omdat het team weer maximaal thuiswerkt. 

/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

Wij geloven keihard dat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven sinds we gedwongen worden om voortdurend heel onze werking te herdenken, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering de afgelopen maanden voortdurend bevestigd zagen in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Sinds maart 2020 leveren we een constante zoektocht. Naar alternatieve cursus- en presentatievormen. Naar de balans tussen strakke veiligheidsmaatregelen en een inspirerende, stimulerende leeromgeving tijdens onze cursussen. Naar manieren om elkaar als team te blijven ondersteunen en opvangen. Naar oplossingen om jullie duidelijke informatie te blijven bieden in een context die getekend wordt door onzekerheid over de toekomst. 

Lukt dat allemaal vlekkeloos? Verre van. Maar we voelen ons gedragen door jullie hartverwarmende steun en geduld, en door al het schone en verrassende dat we alsnog zien gebeuren. En we beloven jullie in ruil om nooit onze zoektocht naar een waardevol WISPER voor iedereen te staken! 

+++

English version:

On this page, you can always find the latest updates on the impact of the corona crisis on our organization and the consequences for our activities. 

Do you still have questions? Do not hesitate to contact us!

(latest update: Friday 26th of February)

/ are there any live courses right now?

/ what about the spring courses?
/ what about the summer courses? 

/ when do I know for sure whether and how my course will start? 
/ can the format of a course (live, online or blended) still change according to corona measures? 
/ this website mentions a real life location for some blended courses. What does this mean?

/ do I get a refund when my course is cancelled?
/ what if I decide to cancel myself? 

/ can I still contact WISPER? 

/ are there any live courses right now? 

Right now, there are no live sessions (*) and it is still uncertain when we will be able to resume them. However, we decided to cancel all live courses until 3th of April. This also means that all sessions from BLENDED courses won't take place in a real life environment until that date. 

*the Ministerial Decree makes an exception for activities with participants who are unable to participate to regular courses because of physical, psychological, social and/or financial reasons: taking care of people who are vulnerable is an essential service. This means that our sociaal beeldatelier in Gent and De FactorY in Leuven can continue. Of course we take the necessary safety measures to gurantee maximum safety!

/ what about the spring courses?

We came up with a hybrid spring programmation with LIVE, ONLINE & BLENDED course formats that is designed to keep us (and you) going during the uncertain times ahead:

- LIVE courses that entirely take place in a real life teaching environment
- ONLINE courses that entirely take place in a virtual teaching environment
BLENDED courses that take place in a flexible course environment, with sessions consisting of variable online and offline formats

These spring courses will be launched at different moments:

- as from January 11th, you can register for the courses starting in February-March
- as from March, you can register for the courses starting in April-May
- as from May, you can register for the courses starting in June-July

/ what about the summer courses? 

When it comes to our vacation courses in the summer of 2021, we keep on hoping and dreaming. This means you can already register online for our vacation courses that take place in Belgium and abroad during the period July-August 2021!

As for the shorter summer courses in Ghent en Leuven, they will be launched later, probably in May (see above). 

/ when do you know for sure whether and how your course will start?

At least three working days before the start, we will send you an e-mail with everything you need to know about the start of your course. In case your course is cancelled (because of corona or because of insufficient participants), we will let you know at least 3 working days in advance as well.

/ can the type of a course (live, online or blended) change according to changes in the corona measures?

No. An ONLINE cursus will be held online, even if the measures allow live meetings. And a LIVE course that can't take place because of the measures, will be cancelled.

The course environment of BLENDED courses is flexible, meaning the sessions can consist of various onine and offline formats. Those formats will be partly determined by the corona measures, but also by our curiousity and enthusiasm to teach you in new, alternative ways. This means that a blended course does not necessarily consist of only live sessions once the measures allow live gatherings! 

/ this website mentions a real life location for some blended courses. What does this mean?

The location of our blended courses varies (even between sessions), depending on the corona measures at the moment but also on the formats the teachers uses. If you see a real life location on the course page of your blended course, this is where you go in case of live sessions. However, there will be no live sessions before April 4th (see above).

A few days before the start of your blended coure, you get an e-mail with more details about how and where you participate at the first session. Details about the rest of the sessions will be provided directly by the teacher during the course.

/ do I get a refund if my course is cancelled?

Yes, our money-back-guarantee still applies: if your course is (partly) cancelled because of corona, you will automatically receive a refund of the cancelled sessions in your bank account.

ONLINE and BLENDED courses are designed to take place no matter the corona measures at that time - provided there are enough participants. 

/ what if I want to cancel my course subscription myself?

In this case, our usual terms and conditions apply.

/ can I still reach WISPER?

You can still reach us every weekday by phone or e-mail. Stopping by at our office is not possible right now because our team is working from home as much as possible. 

WISPER organiseert artistieke cursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar. 
Klik hier om meer te lezen over wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. 

het WISPER effect from WISPER vzw on Vimeo.

Drie keer per jaar pakken we bij WISPER uit met een nieuwe seizoensaanbod (voorjaar, zomer en najaar). Daarnaast zijn er ook vakantiecursussen in de zomermaanden en speciale LUX- en PRO opleidingen. 

Opgelet: om korter op de bal te kunnen spelen in tijden van corona, kunnen onze lanceringsmomenten afwijken van de tijdstippen hieronder. Inschrijven op onze nieuwsbrief blijft de beste manier om op de hoogte te blijven, dan krijg je automatisch een mailtje telkens er nieuwe cursussen beschikbaar zijn! 

 • 15 maart: zomercursussen (niet-residentieel) in Gent en Leuven (in juli)
 • 30 april: LUX-opleidingen
 • 1 juli: najaarscursussen (september tot december)
 • 25 augustus: PRO-opleidingen
 • 1 december: voorjaarscursussen (januari tot juni)
 • 15 december: vakantiecursussen met overnachting in binnen- en buitenland (in juli en augustus)

WISPER werkt niet met proeflessen. Er zijn wel regelmatig korte cursusformules waarbij je laagdrempelig kunt ontdekken of het iets voor jou is, zoals cursussen "Proeven van" of een kickstart aan de start van een seizoen.

Op elke cursuspagina vind je bovenaan de knop inschrijven. Je wordt geleid naar een formulier onder de cursusbeschrijving waar je je gegevens ingeeft. Soms moet je je inschrijven via de website van een partnerorganisatie. Dan klik je bovenaan op de knop inschrijven (extern). Je wordt dan doorverwezen naar de site van onze partner.

Als je je voor meerdere cursussen wil inschrijven vul je de formulieren van je gekozen cursussen apart in. 

Tips:

 1. Als je bij je eerste inschrijving via je browserinstellingen cookies toelaat, gaat het ingeven van je gegevens bij de volgende cursus(sen) waarvoor je je inschrijft makkelijker.
 2. Waarom de WISPER-experience voor jezelf houden? Via de grijze knoppen onder de inschrijvingsknop kun je via Facebook, Twitter, Google+ en e-mail aan iedereen laten weten voor welke cursus jij je gaat inschrijven of een cursus aanraden bij een vriend(in).

Je online inschrijving verwerken duurt 2 werkdagen (bij feestdagen of in vakantieperiodes soms iets langer). Na deze verwerking stuurt WISPER je een bevestigingsmail met betalingsinfo. 

Bij de lancering van een nieuw cursus-seizoen houd je best rekening met een langere verwerkingstijd van ongeveer een week. 

Als de cursus volzet is, staat dat op de website. Je kan dan toch nog inschrijven voor een plaats op de wachtlijst. Wanneer een deelnemer alsnog annuleert of niet tijdig betaalt, kan je opgevist worden voor deelname. WISPER belt je dan op met de vraag of je nog kan en wil deelnemen. Dat kan ook nog last-minute gebeuren, tot de dag van aanvang van de cursus. 

Nooit meer wachtlijst.
Schrijf in op de WISPER EXTRA nieuwsbrief en we sturen je enkele dagen op voorhand een reminder wanneer er een nieuw cursusaanbod zit aan te komen! 

Zeker! Als er nog plaats is, kan je online inschrijven tot op de dag waarop de cursus start. Bij een inschrijving vanaf 2 dagen voor aanvang vragen we je om WISPER ook via de telefoon te contacteren (016 25 16 21 voor cursussen in Leuven of 09 229 21 72 voor cursussen in Gent en Antwerpen).

Als je vlak voor de startdatum van een cursus inschrijft, vragen we je om meteen via overschrijving te betalen (en zeker voor de cursus van start gaat). 

Nadat je bevestiging hebt gekregen dat je kan deelnemen, betaal je het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE70 8335 6095 6825 van WISPER vzw met vermelding van de gestructureerde mededeling die je ontvangt in de bevestigingsmail. Je mag ook contant betalen op beide WISPER-kantoren tijdens de kantooruren.

We verwachten je betaling binnen de 7 werkdagen na je inschrijving. Verwittig ons steeds als je de deze alsnog wil annuleren. Indien je niet tijdig betaalt, kunnen we je inschrijving niet garanderen.

UITZONDERINGEN:

 1. Als je inschrijft tijdens de 14 dagen voor de start van een cursus, dan verwachten we dat je onmiddellijk betaalt na ontvangst van je bevestigingsmail.
 2. Voor cursussen in het buitenland verwachten we het voorschot van 100 euro binnen de 7 dagen en het resterende bedrag ten laatste een maand voor de start van de cursus.
 3. Voor de LUX-cursussen met overnachting gelden aparte betalingstermijnen die worden meegedeeld in de bevestigingsmail.

Als je ingeschreven bent en je beslist de cursus toch niet te volgen, dan is het sympathiek als je ons een seintje geeft, zodat wij iemand van de wachtlijst gelukkig kunnen maken.

WISPER werkt vanaf 2019 met nieuwe tarieven! Dat betekent dat je bij het online inschrijven zelf kan kiezen welke prijs het best op jou van toepassing is:

/ Zin om je steentje bij te dragen aan een sympathiekere wereld? Ga voor het plustarief: je betaalt enkele euro’s extra die onze cursussen betaalbaar maken voor iedereen!

/ Kies je voor het standaardtarief, dan betaal je voor de kosten van je cursus (materiaal, docent, locatie). Niet meer, niet minder.

/ Heb je het (even) wat minder breed? Dan kan je bij je online inschrijving kiezen voor het reductietarief.

/ Daarnaast hebben Gentenaars en Leuvenaars met een laag inkomen via hun UiTPAS recht op 80% korting. Let op: het aantal inschrijvingen met UiTPAS kansentarief per deelnemer per jaar is beperkt tot 6. Check bij het UiTbureau (voor Gent) of op UiT in Leuven of je in aanmerking komt voor deze korting. Opgelet: met een UiTpas van Gent kan je niet inschrijven voor een cursus in Leuven en omgekeerd. De UiTPAS-korting is niet geldig voor de LUX- en buitenlandcursussen. 

/ Schrijf je in voor een WISPERpro cursus? Dan mag je helemaal gratis een collega meebrengen! Alle info op www.wisper.be/pro

/ Goed om weten: de meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor sportactiviteiten. Wanneer je een danscursus hebt gevolgd bij WISPER, kan je bij ons het aanvraagformulier laten invullen en zo je financiële tegemoetkoming claimen. Check wel vooraf even of dit voor jouw mutualiteit ook het geval is! 

Nog vragen over de betaalmogelijkheden? Wil je het cursusbedrag liever in schijven of later dan binnen 7 dagen betalen? Sophie (Gent/Antwerpen) en Saskia (Leuven) helpen je met plezier verder!

Als je geen bevestigings- of deelnemersmails van ons ontvangt, check dan de volgende mogelijke oorzaken:

 • Je inbox is vol.
 • Je mailadres is inactief geworden.
 • De WISPERmail is in je SPAM terechtgekomen

Wat doe je eraan? Bel of mail ons en we sturen je mail nogmaals!

Ongeveer 10 dagen voor aanvang van de cursus krijg je een mail met alle praktische informatie voor je cursus (lesgever, plaats, materiaal). Geef dus steeds een geldig e-mailadres op en check je inbox voor aanvang van de cursus. Als je de deelnemersinformatie per post wil ontvangen, dan moet je dat uitdrukkelijk vermelden.

Tot op de dag waarop je cursus begint, kan je hem terugvinden op www.wisper.be/alle-cursussen
Eens gestart kan je alle praktische info erover raadplegen op www.wisper.be/nubezig 

Een WISPER cursus volg je in je vrije tijd, dus wij hebben alle begrip voor drukke agenda's en onvoorziene omstandigheden. Maar daar staat tegenover dat een kunstvak leren engagement vraagt.

Leren doe je door veel te doen, door iets stapsgewijs verder te ontwikkelen en door je tijdens een cursus te engageren voor de inhoud en voor jouw mededeelnemers. Daar staat WISPER voor. Dus als je het ons vraagt: wij hebben niet liever dan dat je elke keer komt. Je doet er niet alleen de groep en de docent, maar ook jezelf een plezier mee.

Een keer onverwacht afwezig zijn is echt niet het einde van de wereld, maar hoe meer je mist, hoe vervelender voor je eigen leerproces en dat van je medecursisten. Als je dus op voorhand al weet dat je één of meerdere sessies van een reeks of weekend zal moeten missen, vragen we je om naar eer en geweten zelf die overweging te maken voor je inschrijft. Dat kunnen wij niet in jouw plaats doen. 

Bij productiereeksen of LUX-cursussen ligt dat anders! Die zijn zodanig opgebouwd dat we alle deelnemers elke keer, zonder uitzondering, verwachten. 

Hier vind je onze annulatievoorwaarden en voorwaarden bij stoppen halverwege de cursus

Op iedere detailpagina van een cursus vind je onder het kopje 'Locatie' het adres, de routebeschrijving en wat praktische info over de locatie waar deze cursus doorgaat. 

Soms gaat een cursusreeks op verschillende locaties door. In dat geval vind je op de detailpagina van een cursus onder het kopje 'Sessies' bij elke datum ook de plaats waar je die dag moet zijn. 

Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens alle lesactiviteiten onder leiding van een WISPER-medewerker. WISPER verzekert je niet tijdens de verplaatsingen van en naar de cursus. Evenmin tijdens randactiviteiten die de cursusgroep op eigen initiatief organiseert.

Klik hier om het aangifteformulier te downloaden. Het ingevulde formulier stuur je vervolgens naar inge@wisper.be

Je kan met collega-deelnemers afspreken om kostendelend samen te reizen via ons forum. Dit is een publiek forum, maar om te reageren of iets te plaatsen moet je je wel registreren. 

Opgelet: met het forum geeft WISPER de mogelijkheid om af te spreken om te carpoolen, maar geen enkele garantie dat iedereen ook een plekje vindt. De doeltreffendheid van dit forum hangt immers af van het aantal chauffeurs die reizigers willen meenemen. 

Annuleren is niet kosteloos! Lees dus goed de annuleringsvoorwaarden. Onze administratie zal u des te liever zien en de extra karmapunten zijn mooi meegenomen.

Voor annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Voor de cursussen in België zonder overnachting

 • tot 2 weken voor aanvang van de cursus is er geen annuleringskost
 • vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs aangerekend
 • vanaf 24 uur voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden
 • Indien je vooraf een doktersattest kan voorleggen voor de hele duur van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald min een administratiekost van € 30

Voor de vakantiecursussen

 • na 1 april wordt het voorschot ingehouden. CORONA UPDATE: we schorten deze voorwaarde tot nader order op. Dus laat corona je niet tegenhouden om wilde zomerplannen te maken! |
 • vanaf een maand voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden
  Tip: kijk na of je zelf een annulatieverzekering neemt! 

Voor de LUX-cursussen met overnachting

Zie de specifieke voorwaarden voor LUX Acteren 1ste, 2de en 4de jaar

Verblijfkosten

Verblijfkosten worden nooit terugbetaald omdat WISPER deze alsnog moet betalen aan het cursuscentrum.

WISPER behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht verhinderd is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Als je stopt tijdens de cursus, zal er geen cursusgeld teruggestort worden, ook als je omwille van medische redenen één of meerdere lessen niet kan volgen en nadien weer inpikt.

De enige uitzondering hierop is een volledige stopzetting omwille van medische redenen. Wanneer je een medisch attest kan voorleggen dat je annulering voor de rest van de cursus verklaart, zal enkel het aantal gevolgde lessen aangerekend worden.

Als je betrokken bent bij WISPER (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media, onze post te krijgen of deel te nemen aan onze cursussen) dan betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus. In onze privacyverklaring lees je daar alles over.

Hier vind je onze meest recente brochures:

WISPERpro 2020-2021
WISPER NAJAAR 2020

Liever een gedrukt exemplaar doorbladeren? Je hoeft het maar te vragen.

1. QUESTIONS ABOUT ENROLMENT

When do the courses become available online?

 • 15th of March: Summer weeks in Ghent and Leuven (July)
 • 1st of May: the LUX and PRO trainings
 • 1st of July: Autumn courses (September to December)
 • 1st of December: Spring courses (January to June)
 • 15th of December: Summer courses abroad (July - August)

How can I enrol?

At the top of every course page you’ll find a button for enrolment. Via this button you will be redirected to an application form, under the course description. Sometimes, you have to enrol via the website of a partner organisation, for that you will find a similar button at the top of the page ‘enrolment (extern)’. You will then be redirected to our partner’s website.

If you would like to enrol for several courses, please fill in a separate application form for each course.

Tips:

 1. Filling in application forms for future courses will be easier if you accept the cookies in your browse settings at the time of your first enrolment.

 2. Under the button for registration you will find links to our Facebook, Twitter, Google+ and email. Via these buttons you can let everyone know which courses you will be following or recommend a course to a friend.

The course starts tomorrow. Is it still possible to enrol?

Online registration for a course is possible until the day a course starts. However, if you enrol 2 days before the start of a course, please give us a call as well. (016 25 16 21 for courses in Leuven or 09 229 21 72 for courses in Ghent or Antwerp)

How do I know if my registration was succesful?

Processing your online registration normally takes 2 working days (a little longer during holidays or at the launch of a new course season). Once your registration is processed, WISPER sends you a confirmation e-mail with the payment information. 

What if the course is full?

If the course is full this will be mentioned on the website. However, you can still enrol and you will be placed on the waiting list. If any other participant cancels his/her registration or does not pay on time, we will contact you. This can happens even at the last minute, until the day a course starts.

Are there any discounts? What are the paying methods?

As from 2019, WISPER has a renewed pricing policy! When subscribing online, you can choose yourself which price applies to you. 

/ Do you feel like earning some extra karma points? Choose the better world price: you pay a little extra and help make WISPER courses affordable for everyone

/ The standard price covers the costs of your course (material, teacher, location). Nothing less, nothing more.

/ Do you have trouble making ends meet? Than you can choose the reduced price

/ Citizens of Gent and Leuven with a low income get a 80% discount with their UiTPAS. Please note that the maximum number of registrations with the 80% UiTPAS discount is limited to 6 registrations per participant per year. More information: www.uitingent.be/uitpas en www.uitinleuven.be/uitpas

Do you have other questions about payment? Feel free to ask Sophie (Gent/Antwerpen) and Saskia (Leuven)!

What if I don't receive the e-mails from WISPER?

In case you don't receive our e-mails, it could be due to following reason(s):

 • Your inbox is full
 • Your email address has become inactive
 • The WISPER email arrived in your SPAM folder

What can you do about it? Call us and we will send you the email again. 

2. PRACTICAL QUESTIONS: WHO, WHERE AND WHEN?

Where can I find all practical information about my course?

About 10 days prior to the start of the course you will receive a participation letter with all the practical information for your course (teacher, place, material … ). By default this letter will be sent to your email address. Therefore make sure that you always provide a valid email address and check your inbox before the course starts. If you do want to receive the practical information  by post, you will have to mention this explicitly.

Am I covered by insurance?

You will be insured for incidents and civil liabilities during all course activities led by a WISPER employee. You will not be insured by WISPER for the traveling part from and towards the course, neither for the outdoor activities organized by the course participants themselves.

Click here to download the bodily injury damage claim. 

Are there carpooling possibilities?

On our forum, you can meet fellow participants looking to carpool. This is a public forum but you have to register first before you can post. Please note that WISPER offers this forum as a way to facilitate carpooling but not as a guarantee: the efficiency depends on the number of drivers willing to take passengers with them. 

Where do the courses take place?

On the course pages on our website, you can find detailed information (address, travel directions, practical information) about the course location. 

Sometimes the sessions of a course takes place at different locations. Make sure to check the list of all the sessions on the course page: below each course date, you will find the exact location. 

3. QUESTIONS ABOUT PRIVACY, PAYMENT AND CANCELLATIONS

For questions about privacy, payment and cancellations, please check our Terms and Conditions.

Do not hesitate to contact us if something is not clear!