Frequently Asked Questions

English version below

KLIK HIER OM METEEN NAAR DE INFO OVER DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE GAAN

Op deze pagina kan je steeds de meest recente updates terugvinden rond de impact van corona op onze werking.

(laatste update: donderdag 17 september 2020 om 9u57)

/ gaan de cursussen gewoon door? 
/ welke veiligheidsmaatregelen gelden er?
/ waarom gelden er aparte maatregelen voor de danscursussen? 
/ ik ben ziek geworden na deelname aan een WISPER-cursus. Wat moet ik doen?

/ wat als de coronamaatregelen opnieuw verstrengen? 
/ komen er nog meer online cursussen in het aanbod? 

/ blijft WISPER bereikbaar?
/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona
 

/ gaan de cursussen gewoon door? 

Het WISPER najaar is afgetrapt! Jammer genoeg nog steeds niet coronavrij, maar gelukkig bieden de huidige overheidsrichtlijnen wel een kader waarbinnen we 95% van onze cursussen veilig kunnen laten doorgaan. 

Wellicht zal van enkele cursussen nog blijken dat we ze om organisatorische en/of inhoudelijke redenen niet in een coronaproof jasje krijgen. Deelnemers van deze cursussen krijgen tijdig bericht van ons en kunnen uiteraard hun inschrijvingsgeld recupereren. 

Omdat we onze activiteiten maximaal blijven spreiden in tijd en ruimte, kan het wel zijn dat de locatie en/of tijdstippen van jouw cursus lichtjes wijzigen. Check dus regelmatig de website! We brengen je als deelnemer ook altijd ruim op voorhand op de hoogte als er aanpassingen zijn. 

/ welke veiligheidsmaatregelen worden genomen? 

Om ervoor te zorgen dat elke cursus in een fijne sfeer én onder de meest veilige omstandigheden kan verlopen, hebben we uiteraard de nodige voorzorgen en maatregelen genomen. Deze verzamelden we in een korte gids, die een overzicht geeft van alle zaken waar je als deelnemer extra rekening mee dient te houden. 

/ klik HIER voor onze veiligheidsgids (laatste update: 4/9/2020)

Bedankt om vooraf alles grondig door te lezen en alle richtlijnen in onze gids goed op te volgen!

Aan de basis van deze gids ligt een nauwgezette risico-analyse van onze verschillende cursussen en cursusplekken en een gedetailleerd draaiboek. Alle veiligheidsmaatregelen werden ook grondig getoest aan de coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten, het basisprotocol cultuur en de officiële gedragscode voor sporten in georganiseerd verband.

/ waarom gelden er aparte maatregelen voor de danscursussen? 

Onze danscursussen vallen onder de categorie "sporten in georganiseerd verband". Dat betekent dat er minder strenge regels m.b.t. afstand en contact van toepassing zijn. 

In de praktijk: de meeste hedendaagse danscursussen blijven plaatsvinden met zoveel mogelijk afstand, zonder onderling contact. Bij partnerdanscursussen zoals Argentijnse tango en swingrock schrijf je in met een vaste danspartner uit je eigen contactbubbel. Bij dansvormen waarbij het toch moeilijk is om afstand te bewaren (zoals contactimprovisatie) zullen de docenten rekening houden met beperkte partnerwissels en opdrachten die contact met elkaars gezicht vermijden. 

We hebben hier bijzonder lang over gewikt en gewogen, want dit onderscheid zal ongetwijfeld leiden tot scenario's die niet altijd even logisch aanvoelen. Daar zijn we ons zeker bewust van. Maar we blijven ervoor kiezen om de officiële maatregelen van de nationale veiligheidsraad als leidraad te nemen, en daar is dit onderscheid een consequente toepassing van. 

Deelnemen blijft uiteraard een persoonlijke keuze! Voel je je niet comfortabel in de context zoals hierboven beschreven, dan kan je tot twee weken voor de start van de cursus zoals altijd kosteloos annuleren. 

/ hebben de veiligheidsmaatregelen geen invloed op de inhoud van de cursus? 

Toch wel. Het is niet mogelijk om maatregelen zoals afstand en geen contact te respecteren zonder daarbij te raken aan de inhouden en werkvormen van onze cursussen. Maar als een cursus doorgaat, betekent dat dat onze educatieve medewerkers er 100% van overtuigd zijn dat ze sowieso een waardevolle inhoud zal hebben, ook in een corona-context. En op die inschatting kan je gerust vertrouwen!

/ ik ben ziek geworden na deelname aan een WISPER-cursus. Wat nu? 

Als je ziek werd binnen de 14 dagen na deelname aan een WISPER-cursus, geef dan de cursus(sen) waaraan je meedeed door aan saskia@wisper.be (cursussen in Leuven) of sophie@wisper.be (cursussen in Gent en Antwerpen). Wij verwittigen dan de andere deelnemers van je groep(en) en starten indien nodig de contact tracing procedure op, waarbij we uiteraard jouw privacy beschermen conform de GDPR-richtlijnen.

/ wat als de coronamaatregelen opnieuw verstrengen? 

Sowieso blijven we onze geld-terug garantie hanteren: wanneer je ingeschreven bent voor een cursus die niet kan doorgaan omwille van corona, kan je je geld voor de geannuleerde sessies integraal terugkrijgen in de vorm van een tegoedbon die levenslang geldig is op het hele WISPER cursus-aanbod.  

Ook als je cursus omwille van corona halverwege online wordt verdergezet, ben je uiteraard niet verplicht om verder te blijven deelnemen. Ook in dat geval kan je je cursusgeld voor de resterende sessies recuperen als WISPER-tegoed.

/ komen er nog meer online cursussen?

Doordat we het een tijdje noodgedwongen helemaal over een online boeg moesten gooien voor onze cursussen, hebben we ontdekt dat er veel mogelijk is over schermen en internetverbindingen heen. Meer dan we verwacht hadden, eigenlijk. We kregen van jullie ook heel positieve reacties, dus we onderzoeken nu volop de mogelijkheid om de online cursussen een permanentere plek in ons aanbod te kunnen geven, naast onze fysieke cursussen uiteraard. Wordt vervolgd!

TIP: schrijf in op onze nieuwsbrief om een mail te krijgen telkens we nieuwe cursussen lanceren! 

/ blijft WISPER bereikbaar?

Je kan ons elke weekdag behalve woensdag bereiken via telefoon en e-mail! Langskomen op kantoor kan ook (vergeet je mondmasker niet!), maar houd er wel rekening mee dat veel WISPER-medewerkers nog steeds hoofdzakelijk thuiswerken. 

/ over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

Wij geloven keihard dat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven sinds we gedwongen worden om voortdurend heel onze werking te herdenken, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering de afgelopen maanden voortdurend bevestigd zagen in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Sinds maart 2020 leveren we een constante zoektocht. Naar alternatieve cursus- en presentatievormen. Naar de balans tussen strakke veiligheidsmaatregelen en een inspirerende, stimulerende leeromgeving tijdens onze cursussen. Naar manieren om elkaar als team te blijven ondersteunen en opvangen. Naar oplossingen om jullie duidelijke informatie te blijven bieden in een context die getekend wordt door onzekerheid over de toekomst. 

Lukt dat allemaal vlekkeloos? Verre van. Maar we voelen ons gedragen door jullie hartverwarmende steun en geduld, en door al het schone en verrassende dat we alsnog zien gebeuren. En we beloven jullie in ruil om nooit onze zoektocht naar een waardevol WISPER voor iedereen te staken! 

​Op maandag 17 september verscheen ons opiniestuk over solidariteit in Knack Focus. Daarmee hopen we - aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode - de aandacht te vestigen op de cruciale rol die de sociaal-culturele sector speelt in onze samenleving. Voor, tijdens én na corona.   

+++

English version:

On this page, you can always find the latest updates on the impact of the corona crisis on our organization and the consequences for our activities. 

Do you still have questions? Do not hesitate to contact us!

(latest update: Friday 4th of September 2020 at 12h15)

/ do the courses still take place?
/ which safety measures apply?
/ why are there different safety measures for dance courses?
/ I became ill after participating at a WIPSER course. What should I do? 

/ what if the corona measures become more strict again? 
/ will there be more online courses in the future?
/ can I still contact WISPER? 
 

/ do the courses still take place? 

We started the new WISPER season! Not yet corona-free, but luckily, the current official guidelines allow us to organise 95% of our courses safely. 

For a few of the fall courses, we may have to conclude that a coronaproof version is not possible. Participants will be notified in time and will get a full refund. 

Because we have to spread our activities over as much locations and time periods as possible, locations and/or times of your courses might change slightly. Please check the website on a regular basis! We will always notify participants in time in case of changes to the timetable and/or course location. 

/ which safety measurements apply?

To make sure safety is guaranteed during all courses, we have assembled a safety script, taking into account a detailed risk analysis, the official corona guide for our sector and the basic culture protocol that was approved by Jan Jambon.

We ask all participants to thoroughly read our SAFETY GUIDE in advance and to respect the guidelines at all times. 

/ why are there different safety measures for the dance courses? 

Our dance courses fall into the category "organised sports". This means that during the courses, the rules about social distancing are more loose. 

Most dance courses will still take place in a way that social distancing can be guaranteed at all times. For partnerdance courses such as tango or swingrock, we ask you to participate with a dance partner from your own contact bubble. For dance practices that require less distance (such as contact improvisation), the teachers will make sure partner switches are minimal and contact with each other's faces are avoided.  

This decision was a tough one for us. We fully realize that this distinction will lead to some scenario's that do not always feel logical. But we keep choosing to take the official guidelines of the National Safety Council as a reference, and this distinction is a consistent application of them. 

Of course, participation is still a personal choice! Should you not feel comfortable in a context as described above, you can cancel charge-free up until two weeks before the start of the course. 

/ I became ill after participating at a WISPER course. What should I do?

If you get sick within 14 days after participating at a WISPER course, please contact saskia@wisper.be (for courses in Leuven) or sophie@wisper.be (for courses in Antwerp and Ghent). We will notify the other participants from your group(s) and will start the contact tracing procedure if necessary. Of course, we will protect your privacy conform the GDPR-guidelines.

/ what if the corona measures become more strict again? 

Our money-back-guarantee still applies: if you are registered for a course that is (partly) cancelled because of new corona developments, you get a refund in the form of a gift voucher valid on all future WISPER courses (no expiration date). 

The same goes for courses that started live, but continue online because of corona developments. If you choose to stop participating at that point, you can also get a gift voucher refund for the remaining sessions. 

/ will there be more online courses in the future?

For a while, we had no choice but to organize all of our courses online. During that time, we found out that over screens and internet connections, a lot can happen. We also received tons of enthusiastic reactions about these online courses, so right now, we are looking into the possibility to offer more online courses. 

TIP: subscribe to our newsletter to receive an e-mail each time new coures are available for subscription!

/ can I still reach WISPER?

You can reach us every weekday except Wednesdays by phone or e-mail. You can also stop by at our offices (don't forget your mouth mask!) but please take into account that a lot of our team members still work from home. 

WISPER organiseert artistieke cursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar. 
Klik hier om meer te lezen over wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. 

het WISPER effect from WISPER vzw on Vimeo.

Tip: de effectieve lancering van nieuwe cursussen kan een paar dagen verschillen van bovenstaande data. 
Schrijf in op onze nieuwsbrief en je krijgt van ons automatisch een mailtje telkens we nieuwe cursussen online zetten! 

 • 15 maart: zomercursussen (niet-residentieel) in Gent en Leuven (in juli)
 • 30 april: LUX-opleidingen
 • 1 juli: najaarscursussen (september tot december)
 • 25 augustus: PRO-opleidingen
 • 1 december: voorjaarscursussen (januari tot juni)
 • 15 december: vakantiecursussen met overnachting in binnen- en buitenland (in juli en augustus)

WISPER werkt niet met proeflessen. Er zijn wel regelmatig korte cursusformules waarbij je laagdrempelig kunt ontdekken of het iets voor jou is, zoals cursussen "Proeven van" of een kickstart aan de start van een seizoen.

Op elke cursuspagina vind je bovenaan de knop inschrijven. Je wordt geleid naar een formulier onder de cursusbeschrijving waar je je gegevens ingeeft. Soms moet je je inschrijven via de website van een partnerorganisatie. Dan klik je bovenaan op de knop inschrijven (extern). Je wordt dan doorverwezen naar de site van onze partner.

Als je je voor meerdere cursussen wil inschrijven vul je de formulieren van je gekozen cursussen apart in. 

Tips:

 1. Als je bij je eerste inschrijving via je browserinstellingen cookies toelaat, gaat het ingeven van je gegevens bij de volgende cursus(sen) waarvoor je je inschrijft makkelijker.
 2. Waarom de WISPER-experience voor jezelf houden? Via de grijze knoppen onder de inschrijvingsknop kun je via Facebook, Twitter, Google+ en e-mail aan iedereen laten weten voor welke cursus jij je gaat inschrijven of een cursus aanraden bij een vriend(in).

Je online inschrijving verwerken duurt 2 werkdagen (bij feestdagen of in vakantieperiodes soms iets langer). Na deze verwerking stuurt WISPER je een bevestigingsmail met betalingsinfo. 

Bij de lancering van een nieuw cursus-seizoen houd je best rekening met een langere verwerkingstijd van ongeveer een week. 

Als de cursus volzet is, staat dat op de website. Je kan dan toch nog inschrijven voor een plaats op de wachtlijst. Wanneer een deelnemer alsnog annuleert of niet tijdig betaalt, kan je opgevist worden voor deelname. WISPER belt je dan op met de vraag of je nog kan en wil deelnemen. Dat kan ook nog last-minute gebeuren, tot de dag van aanvang van de cursus. 

Nooit meer wachtlijst.
Schrijf in op de WISPER EXTRA nieuwsbrief en we sturen je enkele dagen op voorhand een reminder wanneer er een nieuw cursusaanbod zit aan te komen! 

Zeker! Als er nog plaats is, kan je online inschrijven tot op de dag waarop de cursus start. Bij een inschrijving vanaf 2 dagen voor aanvang vragen we je om WISPER ook via de telefoon te contacteren (016 25 16 21 voor cursussen in Leuven of 09 229 21 72 voor cursussen in Gent en Antwerpen).

Als je vlak voor de startdatum van een cursus inschrijft, vragen we je om meteen via overschrijving te betalen (en zeker voor de cursus van start gaat). 

Nadat je bevestiging hebt gekregen dat je kan deelnemen, betaal je het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE70 8335 6095 6825 van WISPER vzw met vermelding van de gestructureerde mededeling die je ontvangt in de bevestigingsmail. Je mag ook contant betalen op beide WISPER-kantoren tijdens de kantooruren.

We verwachten je betaling binnen de 7 werkdagen na je inschrijving. Verwittig ons steeds als je de deze alsnog wil annuleren. Indien je niet tijdig betaalt, kunnen we je inschrijving niet garanderen.

UITZONDERINGEN:

 1. Als je inschrijft tijdens de 14 dagen voor de start van een cursus, dan verwachten we dat je onmiddellijk betaalt na ontvangst van je bevestigingsmail.
 2. Voor cursussen in het buitenland verwachten we het voorschot van 100 euro binnen de 7 dagen en het resterende bedrag ten laatste een maand voor de start van de cursus.
 3. Voor de LUX-cursussen met overnachting gelden aparte betalingstermijnen die worden meegedeeld in de bevestigingsmail.

Als je ingeschreven bent en je beslist de cursus toch niet te volgen, dan is het sympathiek als je ons een seintje geeft, zodat wij iemand van de wachtlijst gelukkig kunnen maken.

WISPER werkt vanaf 2019 met nieuwe tarieven! Dat betekent dat je bij het online inschrijven zelf kan kiezen welke prijs het best op jou van toepassing is:

/ Zin om je steentje bij te dragen aan een sympathiekere wereld? Ga voor het plustarief: je betaalt enkele euro’s extra die onze cursussen betaalbaar maken voor iedereen!

/ Kies je voor het standaardtarief, dan betaal je voor de kosten van je cursus (materiaal, docent, locatie). Niet meer, niet minder.

/ Heb je het (even) wat minder breed? Dan kan je bij je online inschrijving kiezen voor het reductietarief.

/ Daarnaast hebben Gentenaars en Leuvenaars met een laag inkomen via hun UiTPAS recht op 80% korting. Let op: het aantal inschrijvingen met UiTPAS kansentarief per deelnemer per jaar is beperkt tot 6. Check bij het UiTbureau (voor Gent) of op UiT in Leuven of je in aanmerking komt voor deze korting. Opgelet: met een UiTpas van Gent kan je niet inschrijven voor een cursus in Leuven en omgekeerd. De UiTPAS-korting is niet geldig voor de LUX- en buitenlandcursussen. 

/ Schrijf je in voor een WISPERpro cursus? Dan mag je helemaal gratis een collega meebrengen! Alle info op www.wisper.be/pro

/ Goed om weten: de meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor sportactiviteiten. Wanneer je een danscursus hebt gevolgd bij WISPER, kan je bij ons het aanvraagformulier laten invullen en zo je financiële tegemoetkoming claimen. Check wel vooraf even of dit voor jouw mutualiteit ook het geval is! 

Nog vragen over de betaalmogelijkheden? Wil je het cursusbedrag liever in schijven of later dan binnen 7 dagen betalen? Sophie (Gent/Antwerpen) en Saskia (Leuven) helpen je met plezier verder!

Als je geen bevestigings- of deelnemersmails van ons ontvangt, check dan de volgende mogelijke oorzaken:

 • Je inbox is vol.
 • Je mailadres is inactief geworden.
 • De WISPERmail is in je SPAM terechtgekomen

Wat doe je eraan? Bel of mail ons en we sturen je mail nogmaals!

Ongeveer 10 dagen voor aanvang van de cursus krijg je een mail met alle praktische informatie voor je cursus (lesgever, plaats, materiaal). Geef dus steeds een geldig e-mailadres op en check je inbox voor aanvang van de cursus. Als je de deelnemersinformatie per post wil ontvangen, dan moet je dat uitdrukkelijk vermelden.

Tot op de dag waarop je cursus begint, kan je hem terugvinden op www.wisper.be/alle-cursussen
Eens gestart kan je alle praktische info erover raadplegen op www.wisper.be/nubezig 

Een WISPER cursus volg je in je vrije tijd, dus wij hebben alle begrip voor drukke agenda's en onvoorziene omstandigheden. Maar daar staat tegenover dat een kunstvak leren engagement vraagt.

Leren doe je door veel te doen, door iets stapsgewijs verder te ontwikkelen en door je tijdens een cursus te engageren voor de inhoud en voor jouw mededeelnemers. Daar staat WISPER voor. Dus als je het ons vraagt: wij hebben niet liever dan dat je elke keer komt. Je doet er niet alleen de groep en de docent, maar ook jezelf een plezier mee.

Een keer onverwacht afwezig zijn is echt niet het einde van de wereld, maar hoe meer je mist, hoe vervelender voor je eigen leerproces en dat van je medecursisten. Als je dus op voorhand al weet dat je één of meerdere sessies van een reeks of weekend zal moeten missen, vragen we je om naar eer en geweten zelf die overweging te maken voor je inschrijft. Dat kunnen wij niet in jouw plaats doen. 

Bij productiereeksen of LUX-cursussen ligt dat anders! Die zijn zodanig opgebouwd dat we alle deelnemers elke keer, zonder uitzondering, verwachten. 

Hier vind je onze annulatievoorwaarden en voorwaarden bij stoppen halverwege de cursus

Op iedere detailpagina van een cursus vind je onder het kopje 'Locatie' het adres, de routebeschrijving en wat praktische info over de locatie waar deze cursus doorgaat. 

Soms gaat een cursusreeks op verschillende locaties door. In dat geval vind je op de detailpagina van een cursus onder het kopje 'Sessies' bij elke datum ook de plaats waar je die dag moet zijn. 

Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens alle lesactiviteiten onder leiding van een WISPER-medewerker. WISPER verzekert je niet tijdens de verplaatsingen van en naar de cursus. Evenmin tijdens randactiviteiten die de cursusgroep op eigen initiatief organiseert.

Klik hier om het aangifteformulier te downloaden. Het ingevulde formulier stuur je vervolgens naar inge@wisper.be

Je kan met collega-deelnemers afspreken om kostendelend samen te reizen via ons forum. Dit is een publiek forum, maar om te reageren of iets te plaatsen moet je je wel registreren. 

Opgelet: met het forum geeft WISPER de mogelijkheid om af te spreken om te carpoolen, maar geen enkele garantie dat iedereen ook een plekje vindt. De doeltreffendheid van dit forum hangt immers af van het aantal chauffeurs die reizigers willen meenemen. 

Annuleren is niet kosteloos! Lees dus goed de annuleringsvoorwaarden. Onze administratie zal u des te liever zien en de extra karmapunten zijn mooi meegenomen.

Voor annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Voor de cursussen in België zonder overnachting

 • tot 2 weken voor aanvang van de cursus is er geen annuleringskost
 • vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs aangerekend
 • vanaf 24 uur voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden
 • Indien je vooraf een doktersattest kan voorleggen voor de hele duur van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald min een administratiekost van € 30

Voor de vakantiecursussen

 • na 1 april wordt het voorschot ingehouden. CORONA UPDATE: we schorten deze voorwaarde tot nader order op. Dus laat corona je niet tegenhouden om wilde zomerplannen te maken! |
 • vanaf een maand voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden
  Tip: kijk na of je zelf een annulatieverzekering neemt! 

Voor de LUX-cursussen met overnachting

Zie de specifieke voorwaarden voor LUX Acteren 1ste, 2de en 4de jaar

Verblijfkosten

Verblijfkosten worden nooit terugbetaald omdat WISPER deze alsnog moet betalen aan het cursuscentrum.

WISPER behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht verhinderd is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Als je stopt tijdens de cursus, zal er geen cursusgeld teruggestort worden, ook als je omwille van medische redenen één of meerdere lessen niet kan volgen en nadien weer inpikt.

De enige uitzondering hierop is een volledige stopzetting omwille van medische redenen. Wanneer je een medisch attest kan voorleggen dat je annulering voor de rest van de cursus verklaart, zal enkel het aantal gevolgde lessen aangerekend worden.

Als je betrokken bent bij WISPER (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media, onze post te krijgen of deel te nemen aan onze cursussen) dan betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus. In onze privacyverklaring lees je daar alles over.

Hier vind je onze meest recente brochures:

WISPERpro 2020-2021
WISPER NAJAAR 2020

Liever een gedrukt exemplaar doorbladeren? Je hoeft het maar te vragen.

1. QUESTIONS ABOUT ENROLMENT

When do the courses become available online?

 • 15th of March: Summer weeks in Ghent and Leuven (July)
 • 1st of May: the LUX and PRO trainings
 • 1st of July: Autumn courses (September to December)
 • 1st of December: Spring courses (January to June)
 • 15th of December: Summer courses abroad (July - August)

How can I enrol?

At the top of every course page you’ll find a button for enrolment. Via this button you will be redirected to an application form, under the course description. Sometimes, you have to enrol via the website of a partner organisation, for that you will find a similar button at the top of the page ‘enrolment (extern)’. You will then be redirected to our partner’s website.

If you would like to enrol for several courses, please fill in a separate application form for each course.

Tips:

 1. Filling in application forms for future courses will be easier if you accept the cookies in your browse settings at the time of your first enrolment.

 2. Under the button for registration you will find links to our Facebook, Twitter, Google+ and email. Via these buttons you can let everyone know which courses you will be following or recommend a course to a friend.

The course starts tomorrow. Is it still possible to enrol?

Online registration for a course is possible until the day a course starts. However, if you enrol 2 days before the start of a course, please give us a call as well. (016 25 16 21 for courses in Leuven or 09 229 21 72 for courses in Ghent or Antwerp)

How do I know if my registration was succesful?

Processing your online registration normally takes 2 working days (a little longer during holidays or at the launch of a new course season). Once your registration is processed, WISPER sends you a confirmation e-mail with the payment information. 

What if the course is full?

If the course is full this will be mentioned on the website. However, you can still enrol and you will be placed on the waiting list. If any other participant cancels his/her registration or does not pay on time, we will contact you. This can happens even at the last minute, until the day a course starts.

Are there any discounts? What are the paying methods?

As from 2019, WISPER has a renewed pricing policy! When subscribing online, you can choose yourself which price applies to you. 

/ Do you feel like earning some extra karma points? Choose the better world price: you pay a little extra and help make WISPER courses affordable for everyone

/ The standard price covers the costs of your course (material, teacher, location). Nothing less, nothing more.

/ Do you have trouble making ends meet? Than you can choose the reduced price

/ Citizens of Gent and Leuven with a low income get a 80% discount with their UiTPAS. Please note that the maximum number of registrations with the 80% UiTPAS discount is limited to 6 registrations per participant per year. More information: www.uitingent.be/uitpas en www.uitinleuven.be/uitpas

Do you have other questions about payment? Feel free to ask Sophie (Gent/Antwerpen) and Saskia (Leuven)!

What if I don't receive the e-mails from WISPER?

In case you don't receive our e-mails, it could be due to following reason(s):

 • Your inbox is full
 • Your email address has become inactive
 • The WISPER email arrived in your SPAM folder

What can you do about it? Call us and we will send you the email again. 

2. PRACTICAL QUESTIONS: WHO, WHERE AND WHEN?

Where can I find all practical information about my course?

About 10 days prior to the start of the course you will receive a participation letter with all the practical information for your course (teacher, place, material … ). By default this letter will be sent to your email address. Therefore make sure that you always provide a valid email address and check your inbox before the course starts. If you do want to receive the practical information  by post, you will have to mention this explicitly.

Am I covered by insurance?

You will be insured for incidents and civil liabilities during all course activities led by a WISPER employee. You will not be insured by WISPER for the traveling part from and towards the course, neither for the outdoor activities organized by the course participants themselves.

Click here to download the bodily injury damage claim. 

Are there carpooling possibilities?

On our forum, you can meet fellow participants looking to carpool. This is a public forum but you have to register first before you can post. Please note that WISPER offers this forum as a way to facilitate carpooling but not as a guarantee: the efficiency depends on the number of drivers willing to take passengers with them. 

Where do the courses take place?

On the course pages on our website, you can find detailed information (address, travel directions, practical information) about the course location. 

Sometimes the sessions of a course takes place at different locations. Make sure to check the list of all the sessions on the course page: below each course date, you will find the exact location. 

3. QUESTIONS ABOUT PRIVACY, PAYMENT AND CANCELLATIONS

For questions about privacy, payment and cancellations, please check our Terms and Conditions.

Do not hesitate to contact us if something is not clear!