INVESTEER MEER IN KUNST EN CULTUUR, NIET MINDER

Cultuur is een investering die opbrengt. Voor mensen. Voor de maatschappij. Voor de economie. Wat kunst en cultuur doen met een mens en met een samenleving: daarin zien wij duizenden redenen om te investeren en geen enkele om te besparen. In deze mening staan we niet alleen. Ook uit jullie feedback op onze cursussen en activiteiten lezen we keer op keer hoe waardevol cultureel leren is.

Hoewel de 6% besparingen in werkingsmiddelen gevolgen heeft voor onze organisatie, rekenen we die in geen geval door in ons cursusaanbod van 2020.

Wel maken we ons ernstig zorgen over de aangekondigde besparingen en de snel doorgevoerde aanpassing van ons decreet. Want cultuur is volgens WISPER waardevol in haar brede betekenis, niet enkel in haar internationale uitstraling of schoonheid. Ook haar kritische kant en experimenteerdrift voeden onze samenleving en verdienen meer investering en aandacht, niet minder. Daarom willen we mee aantonen wat er allemaal op het spel staat wanneer besparingen op kunst en cultuur zo’n drastische vorm aannemen.

WISPER steunt constructieve acties voor het behoud van de middelen en het debat dat de aandacht vestigt op wat op het spel staat. Zo willen we het belang van kunst en cultuur in de verf zetten. We delen graag de petitie ‘Investeer meer in kunst en cultuur, niet minder’.

Praktisch: naast gepassioneerde cultuurminaars zijn onze medewerkers vaak ook professionele kunstenaars. Velen van hen zullen betogen op donderdag 28 november en donderdag 5 december. Mogelijk zijn we die dagen minder bereikbaar via telefoon, mail of op kantoor.

Vragen over het standpunt van WISPER? Stuur een e-mail naar Alexandra@wisper.be