Onze visie

Kunst is een onderdeel van cultuur, naast erfgoed en media. Kunsteducatie is een onderdeel van cultuureducatie. Het onderzoeksrapport De Waarde van Cultuur verwoordt perfect waarom je mensen zou willen bekwamen in kunst en cultuur: omdat cultuur zin geeft aan een mensenleven, omdat cultuur het fundament van een samenleving is.

Dit geeft meteen aan hoe WISPER kijkt naar kunsteducatie: enerzijds als een opdracht naar mensen, anderzijds als een opdracht naar de samenleving, dat is concreet: de stad.

WISPER ziet het als haar hoofdopdracht artistieke leertrajecten te ontwerpen en aan te bieden. We maken deze trajecten aantrekkelijk, effectief en relevant voor individuele deelnemers én voor de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn.

We dragen zo bij aan het verhogen van cultuurparticipatie in onze samenleving. In onze cursussen komen de drie mogelijke vormen ervan aan bod: cultuurconsumptie, -productie en -kritiek. Door samenwerkingen met diverse kunsthuizen faciliteren we ook de ‘externe’ cultuurparticipatie.

Onze cursisten vormen spontane maar hechte sociale groepen, wat resulteert in meerdere kleine WISPER-gemeenschappen die voortdurend in beweging zijn. Overkoepelend is er ook een soort gedeelde WISPER-identiteit en een sterke band tussen de Wisperlingen en de organisatie.

Daarnaast willen we ook aan externe gemeenschapsvorming doen door verder te kijken dan het bestaande publiek en mee te bouwen aan een open samenleving in de stad. We willen actief investeren in een breder publiek met mensen uit diverse gemeenschappen en aansluiten bij bestaande sociale en artistieke ontwikkelingen in de steden.