Onze visie en waarden

Kunst is een onderdeel van cultuur, naast erfgoed en media. Kunsteducatie is een onderdeel van cultuureducatie. Het onderzoeksrapport De Waarde van Cultuur verwoordt perfect waarom je mensen zou willen bekwamen in kunst en cultuur: omdat cultuur zin geeft aan een mensenleven, omdat cultuur het fundament van een samenleving is.

Dit geeft meteen aan hoe WISPER kijkt naar kunsteducatie: enerzijds als een opdracht naar mensen, anderzijds als een opdracht naar de samenleving, dat is concreet: de stad.

WISPER ziet het als haar hoofdopdracht artistieke leertrajecten te ontwerpen en aan te bieden. We maken deze trajecten aantrekkelijk, effectief en relevant voor individuele deelnemers én voor de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn.

We dragen zo bij aan het verhogen van cultuurparticipatie in onze samenleving. In onze cursussen komen de drie mogelijke vormen ervan aan bod: cultuurconsumptie, -productie en -kritiek. Door samenwerkingen met diverse kunsthuizen faciliteren we ook de ‘externe’ cultuurparticipatie.

Onze cursisten vormen spontane maar hechte sociale groepen, wat resulteert in meerdere kleine WISPER-gemeenschappen die voortdurend in beweging zijn. Overkoepelend is er ook een soort gedeelde WISPER-identiteit en een sterke band tussen de Wisperlingen en de organisatie.

Daarnaast willen we ook aan externe gemeenschapsvorming doen door verder te kijken dan het bestaande publiek en mee te bouwen aan een open samenleving in de stad. We willen actief investeren in een breder publiek met mensen uit diverse gemeenschappen en aansluiten bij bestaande sociale en artistieke ontwikkelingen in de steden.

WISPER en het klimaat

Het engagement voor een duurzame en leefbare samenleving zit verankerd in de basiswaarden van onze organisatie. We zijn de eersten om toe te geven dat er nog veel werk aan de winkel is, maar met deze initiatieven willen we alvast onze ecologische voetafdruk verkleinen:

/ als bestemming voor onze vakantiecursussen kiezen we enkel nog voor plekken die vlot bereikbaar zijn met auto en/of trein

/ onze seizoensbrochures komen 100% klimaatneutraal tot stand, met dank aan drukkerij Van der Poorten

/ medewerkers en gastdocenten worden actief aangemoedigd om hun werkverplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets en/of het openbaar vervoer te maken

/ via ons carpoolforum zetten we in op autodelen naar onze cursussen

/ als lid van Greentrack engageren we ons mee om de cultuursector in Gent ecologischer en duurzamer te maken