David Troch

David Troch is Gents stadsdichter op rust. Zijn novelle in verzen 'bianca blues' werd naar het Spaans vertaald.

Meer werk op www.davidtroch.be