Kirsten Mariën

Kirsten Mariën studeerde drama aan het KASK te Gent.
Sindsdien werkt ze als actrice, theatermaakster en theaterauteur bij
diverse gezelschappen.