Nimfa Tegenbos

Nimfa schrijft en maakt theater. Ze studeerde in 2011 af aan Toneelacademie Maastricht en werkt sindsdien als docent en regisseur voor verschillende gezelschappen en organisaties.