Ruth van Haren Noman

Ruth van Haren Noman is kunstenaar en begeleidt samen met Francis het beeldende atelier De FactorY.
Meer info: www.de-y-factor.be