Stephan Keukeleire

Stephan zit in onze Raad van Bestuur. Hij is hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en co-directeur van de Master in European Studies. Als cultuurliefhebber volgt hij sinds drie decennia het culturele leven in België. Lange tijd zong hij in (klassieke) amateurkoren, maar sinds enkele jaren verruimt hij zijn muzikale horizon als enthousiaste deelnemer aan WISPER zangcursussen in Leuven en Frankrijk.