Wietse Palmans

Wietse Palmans is een kunstenaar die zich niet specialiseert in één domein, techniek of stijl. Hij maakt animatiefilms, schilderijen, Illustraties en installaties. Thema's als gecontroleerde natuur en rust/onrust komen daarin vaak terug. Zijn projecten zijn vaak sociaal gericht: "Ik wil mensen betrekken in mijn kunst, hen mijn werk laten beïnvloeden en zo verbinding zoeken met hun leefwerelden."

Kijk ook op www.wietsepalmans.com