Meer dan cursussen

Waar woorden te kort schieten treedt muziek op als gemeenschappelijke taal. Zo kunnen we de ander over onszelf vertellen of meer nog: bouwen aan een verbindend verhaal van ons allemaal. Daarom zoeken we muzikanten van allerlei pluimage en achtergrond om samen muziek te maken.

Op de Dag van de Dans op zaterdag 27 april pimpen dansers van NTGent, WISPER en TALK een wandeling achter de schermen van de gerenoveerde NTGent schouwburg. Een creatietraject voor enthousiaste dansers!

In het voorjaar van 2019 stampen we bij WISPER in Gent een buurtproject uit de grond: Belleke Trek. Daarbij gaan we op zoek naar verhalen van bewoners uit onze wijk (Sluizeken-Tolhuis-Ham). Samen met theater- en documentairemaakster Laura Vroom gaan we samen met enkele Wisperlingen aan de slag met die verhalen.

In samenwerking met Bijt in je Vrije Tijd plant WISPER regelmatig kennismakingscursussen in met gratis plaatsen voor kansengroepen en ande

Pagina's