Stageplekken 2020 - 2021

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare stageplekken en -periodes. Klik op een stagetitel voor meer info en de contactpersonen!

/ STAGE / OPLEIDINGEN / PERIODE / WERKPLEK
administratie

CVO: meertalig polyvalent bediende
CVO: secretariaatsmedewerker
Bachelor office management

 

oktober - december 2020
februari - juni 2021
Leuven / Gent
communicatie

Communicatie
Marketing
Grafisch ontwerp

november 2020 - februari 2021
maart - juni 2021

Leuven / Gent
muziek en zang

Educatieve master muziek en podiumkunsten

oktober - december 2020
februari - april 2021
Leuven / Gent
beeldende kunsten Master in de beeldende kunsten
Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten
oktober - december 2020
februari - juni 2020

 
Leuven / Gent
theater

Educatieve master muziek en podiumkunsten
Docent theater / acteur / regisseur

oktober - december 2020
januari - mei 2021
Leuven
dans

Educatieve master muziek en podiumkunsten
Docent dans

oktober - december 2020
februari - april/mei 2021
Gent
CLOSE Festival

Sociaal-cultureel werk
Cultuurmanagement

oktober 2020 - februari 2021 Leuven
publieksverbreding

Sociaal-cultureel werk
Cultuurmanagement

oktober - november 2020
februari - mei 2021
Leuven / Gent
presentatiedagen
literatuur

Literaire studies / talen

februari - juni 2021

Leuven / Gent

presentatiedagen

Sociaal-cultureel werk
Cultuurmanagement

februari - juni 2021

Leuven & Gent

Meer info en contactpersonen per specifieke stage:


STAGE ADMINISTRATIE
(Leuven of Gent)

/ periode: oktober - december 2020 OF februari - juni 2021
/ opleiding: cvo: meertalig polyvalent bediende / cvo: secretariaatsmedewerker / bachelor office management
/ contact: saskia@wisper.be (Leuven) - sophie@wisper.be (Gent)

opvolging mails van cursisten en docenten - hulp bij logistieke ondersteuning: materialen en lokalen voor cursussen opvolgen - opvolging wachtlijsten en betalingen - verslag opnemen van de tweewekelijkse werkvergaderingen - onthaal/opstart deelnemers en docenten bij de start van een cursusreeks


STAGE COMMUNICATIE
(Leuven of Gent)

/ periode: november 2020 - februari 2021 OF maart - juni 2021
/ opleiding: communicatie / marketing / grafisch ontwerp
/ contact: annelies@wisper.be

Als stagiair communicatie promoot je mee de werking, cursussen en evenementen van WISPER via de verschillende online en offline kanalen: social media, magazine, affiches, website, flyers ... Je hebt een vlotte pen en/of kennis van grafisch ontwerp (Photoshop, InDesign). We vragen je op voorhand om een korte praktische proef te maken om naar deze competenties te peilen.


STAGE MUZIEK & ZANG
(Leuven of Gent)

/ periode: oktober - december 2020 OF februari - april 2021
/ opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten
/ contact: bart@wisper.be (Leuven) - yannick@wisper.be (Gent)

Kijkstages met focus op de WISPER-methodiek, muzieklessen voor specifiek doelpubliek (bv. anderstalige kunstenaars) - Participatiestages: zanglessen/muzieklessen geven binnen het bestaande cursusaanbod

 
STAGE BEELDENDE KUNSTEN (Leuven of Gent)

/ periode: oktober - december 2020 (kijkstage als deelnemer) OF februari - juni 2021 (effectieve stage)
/ opleiding: master in de beeldende kunten / educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten
/ contact: marissa@wisper.be (Leuven) - liesbet@wisper.be (Gent)

Observaties van cursussen kan enkel (gratis) deelnemend aan de cursus (dus geen passieve observaties). Die worden opgevolgd door participatie in cursusgeven in de vorm van mede-coaching of een korte inleidende oefening. Lesgeefstages kunnen enkel in de langere reeksen (vanaf 10 lessen) en zijn beperkt tot maximum 3 sessies. Je bepaalt met de docent hoe de sessies worden ingevuld.


STAGE THEATER (Leuven)

/ periode: oktober - december 2020 OF januari - mei 2021
/ opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten / docent theater / acteur / regisseur
/ contact: eva@wisper.be

Je sluit aan bij 1 cursus van minstens acht avonden. Je bepaalt met je begeleider hoe je die avonden invult. Je geeft les, denkt mee over inhouden en inspiratiemomenten. Je volgt de evolutie van elke deelnemer tijdens de cursus en probeert die evolutie zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.


STAGE DANS (Gent)

/ periode: oktober - december 2020 OF februari - april/mei 2021
/ opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten / docent dans
/ contact: mileen@wisper.be

Kijkstages: met focus op methodische vraagstukken en WISPER-methodiek. Observaties van cursussen kunnen enkel (gratis) deelnemend aan de cursus (dus geen passieve observaties).

Participatiestages: danslessen geven binnen het bestaande aanbod Dans voor volwassenen (varieert elk seizoen: raadpleeg hiervoor de website). Je sluit aan bij 1 cursus van minstens acht avonden. Samen met je begeleider bepaal je hoe en hoeveel lessen jij zult geven. Gaande van mede-coaching tijdens een reeks, over korte inleidende oefeningen als onderdeel van een les, tot 3 aaneensluitende lessen binnen een reeks. Je geeft les, denkt mee over inhouden en inspiratiemomenten. Je volgt de evolutie van elke deelnemer tijdens de cursus en probeert die evolutie zo gunstig mogelijk te beïnvloeden. 


STAGE CLOSE Festival (Leuven)

/ periode: oktober 2020 - februari 2021
/ opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
/ contact: bart@wisper.be

Het CLOSE Festival biedt amateurzangroepen coaching en een podium. Het is een jaarlijkse ontmoetingsdag met workshops en concerten voor een honderdtal zangers. Je werkt mee aan de organisatie van het festival. Mogelijke taken: algemene communicatie, social media, contact opvolgen met diverse deelnemers/groepen, opvolging inschrijvingen OPEN CALL amateur-zanggroepen, brainstorming en creatieve invulling/aankleding, opvolging vrijwilligers, aanwezigheid op de festivaldag, interne aansturing van het team, acties om publiek te verbreden.


STAGE PUBLIEKSVERBREDING (Leuven)

/ periode: oktober - december 2020 OF februari - mei 2021
/ opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
/ contact: bart@wisper.be

WISPER neemt initiatief om participatiedrempels te verlagen voor mensen in een precaire leefsituatie, etnisch-cultureel divers publiek en jongvolwassenen. Je werkt mee met het deelteam Breed Publiek. Mogelijke taken: verkenning van het werkveld en de visie van WISPER, activiteiten bijwonen en ondersteunen, activiteiten mee-organiseren, acties opzetten om dit publiek te bereiken, opgedane ervaringen ivm methode-visie-aanpak verzamelen en bruikbaar maken, opvolgen van bestaande projecten en daarbij contacten verzorgen met deelnemers.


STAGE PRESENTATIEDAGEN LITERATUUR (Leuven of Gent) 

/ periode: februari - juni 2021
/ opleiding: literatuur / talen
/ contactjoke@wisper.be

Eind mei, begin juni presenteren deelnemers hun werk op de WISPER-presentatiedagen in Leuven en Gent. Je bereidt het literaire luik (inhoud en organisatie) van deze dagen voor samen met de educatief verantwoordelijke en zorgt ook voor de concrete uitvoering. Dit omvat onder meer het bedenken en uitwerken van het concept, communicatie met docenten en deelnemers, praktische organisatie, hulp en opvolging tijdens het evenement.


STAGE PRESENTATIEDAGEN (Leuven en Gent) 

/ periode: februari - juni 2021
/ opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
/ contact: eva@wisper.be (Leuven) - tim@wisper.be (Gent)

Eind mei, begin juni presenteren deelnemers hun werk op de WISPER-presentatiedagen in Leuven en Gent. Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van deze dagen. Je verdeelt lokalen en groepen, zorgt voor technisch materiaal, verdeelt de taken. Je communiceert met de medewerker communicatie over promotie, data en tijdstippen. Je houdt briefings voor het personeel waarbij er gebrainstormd wordt over inhouden en omkadering, je leidt vergaderingen waar de taakverdeling helder wordt uitgelegd. Je bent het aanspreekpunt voor deelnemers, publiek en medewerker. Je bedenkt mee hoe we fijne interessante doorlopende activiteiten tijdens de presentatiedagen kunnen organiseren.