Voorwaarden

Click here to read our terms & conditions in English.

1. BETALINGSVOORWAARDEN

Hoe kan ik het cursusgeld betalen?

Nadat je bevestiging hebt gekregen dat je kan deelnemen, betaal je het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE70 8335 6095 6825 van WISPER vzw met vermelding van de gestructureerde mededeling die je ontvangt in de bevestigingsmail. Je mag ook contant betalen op beide WISPER-kantoren tijdens de kantooruren.

Wanneer moet ik betalen?

We verwachten je betaling binnen de 7 werkdagen na je inschrijving. Pas na deze betaling ben je definitief ingeschreven. Wanneer je niet op tijd hebt betaald, komt de plaats die je reserveerde opnieuw vrij.

UITZONDERINGEN:

  1. Als je inschrijft tijdens de 14 dagen voor de start van een cursus, dan verwachten we dat je onmiddellijk betaalt na ontvangst van je bevestigingsmail.
  2. Voor cursussen in het buitenland gelden aparte betalingstermijnen die worden meegedeeld in de bevestigingsmail.
  3. Voor de LUX-cursussen met overnachting gelden aparte betalingstermijnen die worden meegedeeld in de bevestigingsmail.

2. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Voor de cursussen in België zonder overnachting

  • tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is er geen annuleringskost
  • later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs aangerekend als annuleringskost.
  • na de start van de cursus wordt 100% van de cursusprijs aangerekend, zie verder.

Voor de cursussen in België met overnachting

Later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus worden de kosten voor overnachting en maaltijden volledig aangerekend (ook als deze hoger zijn dan 50% van de cursusprijs) omdat WISPER deze verblijfskost alsnog moet betalen aan het cursuscentrum. 

Voor de cursussen in het buitenland met overnachting 

  • na 1 april wordt 100 EUR aangerekend als annuleringskost, m.a.w. het gestorte voorschot wordt niet terugbetaald
  • binnen de 30 dagen voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden

Voor de LUX-cursussen met overnachting

De LUX weekendopleiding vereist een serieus engagement qua inzet en aanwezigheid. We verwachten dat je als deelnemer elk weekend aanwezig zal zijn. Het is niet de bedoeling dat je één of meer weekends zou overslaan omwille van werk of studies bijvoorbeeld. Anderzijds is het engagement ook van financiële aard. Je maaltijden en verblijfskosten worden vooraf door WISPER betaald aan het cursuscentrum en dus rekenen we deze kosten ook aan jou door bij annulering of afwezigheid.

Je hebt wel de mogelijkheid om het cursusgeld in 2 schijven te betalen. Je kan ook beslissen om na het eerste weekend te stoppen. In dat geval betaal je € 100 annuleringskost. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met deze specifieke annulerings- en betalingsvoorwaarden. Klik dus zeker verder om de voorwaarden voor de opleiding LUX Acteren 1ste en 2de jaar grondig te raadplegen. 

Kan ik stoppen in de loop van de cursus? 

Als je stopt met de cursus na de eerste les, zal er geen cursusgeld teruggestort worden. Ook als je omwille van medische redenen één of meerdere lessen van de cursus niet kan volgen en nadien weer inpikt, kunnen we je cursusgeld niet gedeeltelijk terugstorten.

De enige uitzondering hierop is een volledige stopzetting omwille van medische redenen. Wanneer je een medisch attest kan voorleggen dat je annulering voor de rest van de cursus verklaart, zullen het aantal gevolgde lessen plus 10 euro administratiekosten aangerekend worden als annuleringskost. 

Kan WISPER de cursus annuleren?

WISPER behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.
 

3. PRIVACY

Als je betrokken bent bij WISPER (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media, onze post te krijgen of deel te nemen aan onze cursussen) dan betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus. 

Welke gegevens verzamelt WISPER van jou?

Wanneer je inschrijft voor één van onze cursussen, registreren we je naam en contactgegevens voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we je ook naar je geboortedatum en geslacht: de overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wanneer je deelneemt aan één van onze cursussen, kunnen er daar beeldopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Je wordt hier altijd op voorhand van op de hoogte gebracht. Word je liever niet in beeld gebracht, dan kan je ons dat op dat moment laten weten en zullen we dat uiteraard respecteren.

Onze presentatiedagen en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s worden genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan één van de WISPER-medewerkers!

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Wanneer je voor de eerste keer via onze website inschrijft voor een cursus of voor onze WISPER-post, worden je gegevens opgeslagen in ons beveiligde databestand Salesforce. Daar worden ze enkel bewaard om de verwerking en opvolging van toekomstige inschrijvingen te vereenvoudigen. Ze worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Salesforce. 

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Dat betekent dat je als deelnemer aan een cursus van ons een aantal mailtjes krijgt gerelateerd aan je inschrijving (inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, evaluatie).

Enkel wanneer je je zelf inschrijft voor WISPER-post gebruiken we je contactgegevens ook om je ons magazine en/of onze nieuwsbrieven op te sturen. Daarop kan je op elk moment uitschrijven via de link in de mails zelf of door ons te contacteren.

Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, social media, magazine).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Enkel onze vaste medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. Wanneer je deelneemt aan een cursus die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.

Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van WISPER-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen of bellen. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je zullen verzamelen (zie hierboven).

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur gerust een mailtje naar tim@wisper.be

Door in te schrijven ga je akkoord met ons privacybeleid en accepteer je bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden en annulatieregelingen.

Click here to read our terms & conditions in English.